ОБЕЗБЕДИТЕ УЛАЗНИЦЕ ЗА БРАЗИЛ: ФСС одредио популарне цене за спектакле у Нишу и Београду

Репрезентација Србије одиграће две пријатељске утакмице с Бразилом: 10. и 12. априла, у Нишу („Ча­ир”, 18.00) и у Бе­о­гра­ду („Алек­сан­дар Ни­ко­лић”, 19.00)!

ФСС је од­ре­дио из­у­зет­но по­пу­лар­не це­не ула­зни­ца – 100 и 200 ди­на­ра!

Љубитељи футсала, будите део спектакла и набавите што пре драгоцено парче хартије: већ сад у по­слов­ни­ци „Ти­ке­тлај­на” у Но­вом Бе­о­гра­ду (Бу­ле­вар Ми­лу­ти­на Ми­лан­ко­ви­ћа 1, рад­но вре­ме: 9-18) и у Тр­жном цен­тру „Во­ждо­вац” (ин­фо пулт: 10-21). Наравно – и преко сајта: www.ticketline.rs

Бла­гај­на на „Ча­и­ру”  по­че­ће с ра­дом 4. апри­ла (10-18):

– три­би­не (ула­зи 1, 2, 3, 6 и 7) – 100 динара

– пар­тер (2, 7) – 200 ди­на­ра

Благајна ха­ле „Алек­сан­дар Ни­ко­лић” почеће с радом 10. апри­ла (10-18):

– партер – 100 ди­на­ра

– трибине и ложа – 200 динара