FSS: Plan i program seminara Prve i Druge futsal lige

Kao što je već ranije najavljeno objavljujemo detaljan plan i program predstojećeg seminara službenih lica u SC u Staroj Pazovi naredne sedmice, i to:

 

Utorak 10.09.2019.

do 13.45 – dolazak u SC FSS i prijavljivanje (sudije, posmatrači suđenja, delegati -instruktori)

14.00 – Otvaranje seminara,

14.15 – (Tema 1) – Analiza suđenja u prethodnom prvenstvu – Rajko Katanić,

15.00 – (Tema 2) – Predavanje – Interpretacija futsal Pravila igre – Sreten Vasić,

16.15 – (Tema 3) – Pokazna vežba na terenu : Postavljanje sudija,

17.15 – Predavanje, tema: Zapisnik utakmice i prateća dokumentacija – Radenko Bošković,

17.15 – Razgovor sa komesarom za suđenje – Sudije, posmatrači suđenja,

18.15 – Test pravila futsala,

19.00 – Zatvaranje seminara za posmatrače suđenja i delegate instruktore,

19.15 – Večera ( svi),

 

Sreda 11.09.2019.

od 7.30 – Doručak ( sudije),

8.30 – Lekarski pregledi (sudije),

do 9.30 – Dolazak (delegati – sportski radnici),

10.00 – Fizičke norme (sudije),

10.00 – Predavanje, tema: Zapisnik utakmice i prateća dokumentacija – Radenko Bošković ( delegati – sportski radnici),

11.00 – Test – propozicije takmičenja ( delegati – sportski radnici),

12.00 – Saopštavanje rezultata (sudije i delegati sportski – radnici),

12.30 – Ručak (svi).

 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Sudije će obaviti lekarske preglede na dan provere fizičkih normi u SC FSS u Staroj Pazovi i to internističko – kardiološki pregled i proveru vida. Neophodno je da sudije donesu osnovne laboratorijske analize (biohemija).

Sudije, delegati i posmatrači suđenja Prve i Druge futsal lige plaćaju članarinu za finansiranje seminara u sledećim iznosima:

  1. SUDIJE 3.000,00 RSD,
  2. DELEGATI I POSMATRAČI SUĐENJA 2.000,00 RSD

Iznos članarine uplatiti na žiro račun FS Srbije broj (NOVI BROJ RAČUNA):  325-9500600035914-75. s pozivom na broj: 651/06 , Vojvođanska banka, sa naznakom «članarina za seminar» i dokaz o uplati predati prilikom dolaska i prijavljivanja na seminar.

www.fss.rs