ПАВИЋЕВИЋ У НИШУ: Много добрих клубова и играча је из Региона источне Србије

Викенд пред нама планиран је за старт такмичења у нижим лигама под окриљем ФС Региона источне Србије.

Како то обично бива, у Нишу је одржана Конференција клубова Треће и Регионалне лиге Исток (групе Север и Југ).

Састанку је посебан тон дало присуство Бојана Павићевића, директора ФСС за футсал и женски фудбал.

Представницима клубова имали су шта да кажу и комесари: Ненад Мутавџић (такмичење) и Микица Стојиљковић (суђење), као и Небојша Јовановић, председник Комисије за футсал ФСРИС, Сретен Васић, комесар за суђење ФСС и Стефан Цветковић, референт за такмичења.

 

Ре­ги­он ис­точ­не Ср­би­је од­у­век је био нај­број­ни­ји, мно­го до­брих клу­бо­ва и игра­ча је са овог про­сто­ра. У са­рад­њи са Ко­ми­си­јом за фут­сал ФСРИС учи­ни­ће­мо на­пор да пру­жи­мо кон­крет­ну по­моћ (Бојан Па­ви­ће­вић)

 

Акценат скупа био је на жребу: у Трећој лиги, баш као и прошле сезоне, такмичиће се 10 клубова, док их у Регионалној лиги има за нијансу мање, на Северу – девет, на Југу – осам.

 

Семинар судија и делегата Треће и Регионалне лиге Исток обавиће се у понедељак, 14. октобра, у Нишу


ТРЕЋА ФУТСАЛ ЛИГА ИСТОК

Такмичарски бројеви:

  1. Ти­мок (Зајечар), 2. БСК (Бујановац), 3. Пир­гос (Пирот), 4. Ака­де­мац (Ниш), 5. Про­ку­пље, 6. Бе­ле цр­кве (Куршумлија), 7. Ле­ско­вац, 8. Пи­рот, 9. Алек­си­нац, 10. Ми­нерс (Мајданпек).

Пр­во ко­ло:

Ти­мок – Ми­нерс, БСК – Алек­си­нац, Пир­гос – Пи­рот, Ака­де­мац –Ле­ско­вац, Про­ку­пље – Бе­ле цр­кве.