PAVIĆEVIĆ U NIŠU: Mnogo dobrih klubova i igrača je iz Regiona istočne Srbije

Vikend pred nama planiran je za start takmičenja u nižim ligama pod okriljem FS Regiona istočne Srbije.

Kako to obično biva, u Nišu je održana Konferencija klubova Treće i Regionalne lige Istok (grupe Sever i Jug).

Sastanku je poseban ton dalo prisustvo Bojana Pavićevića, direktora FSS za futsal i ženski fudbal.

Predstavnicima klubova imali su šta da kažu i komesari: Nenad Mutavdžić (takmičenje) i Mikica Stojiljković (suđenje), kao i Nebojša Jovanović, predsednik Komisije za futsal FSRIS, Sreten Vasić, komesar za suđenje FSS i Stefan Cvetković, referent za takmičenja.

 

Re­gi­on is­toč­ne Sr­bi­je od­u­vek je bio naj­broj­ni­ji, mno­go do­brih klu­bo­va i igra­ča je sa ovog pro­sto­ra. U sa­rad­nji sa Ko­mi­si­jom za fut­sal FSRIS uči­ni­će­mo na­por da pru­ži­mo kon­kret­nu po­moć (Bojan Pa­vi­će­vić)

 

Akcenat skupa bio je na žrebu: u Trećoj ligi, baš kao i prošle sezone, takmičiće se 10 klubova, dok ih u Regionalnoj ligi ima za nijansu manje, na Severu – devet, na Jugu – osam.

 

Seminar sudija i delegata Treće i Regionalne lige Istok obaviće se u ponedeljak, 14. oktobra, u Nišu


TREĆA FUTSAL LIGA ISTOK

Takmičarski brojevi:

  1. Ti­mok (Zaječar), 2. BSK (Bujanovac), 3. Pir­gos (Pirot), 4. Aka­de­mac (Niš), 5. Pro­ku­plje, 6. Be­le cr­kve (Kuršumlija), 7. Le­sko­vac, 8. Pi­rot, 9. Alek­si­nac, 10. Mi­ners (Majdanpek).

Pr­vo ko­lo:

Ti­mok – Mi­ners, BSK – Alek­si­nac, Pir­gos – Pi­rot, Aka­de­mac –Le­sko­vac, Pro­ku­plje – Be­le cr­kve.