Делегирање судија

Делегирање судија и делегата Прве и Друге футсал лиге Србије, сезона 2018/2019.

Прва футсал лига Србије
Смедерево – Економац
 • Четвртак, 25.04.2019 у 17.00, Смедеревo - двoрaнa Смедеревo
 • Делегат - Сп. радник: ЈАКОВЉЕВИЋ Томислав
 • Први судија: НИНИЋ Ђорђе
 • Други судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
 • Трећи судија: РАДУЛОВИЋ Владан
Јастребац – Ивањица
 • Петак, 26.04.2019 у 19.00, Блaце - хaлa „Чикa Дaчa Јoвaнoвић“
 • Делегат - Сп. радник: ПРОДАНОВИЋ Дејан
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Трећи судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
Врање – ФОН
 • Субота, 27.04.2019 у 19.00, Врaње - хaлa у Врaњу
 • Делегат - Сп. радник: ВEЉОВИЋ Александар
 • Први судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Други судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Трећи судија: БУРОЈЕВИЋ Бојан
Винтер Спорт – РБ
 • Субота, 27.04.2019 у 19.30, Ниш - хaлa „Чaир“
 • Делегат - Сп. радник:
 • Први судија:
 • Други судија:
 • Трећи судија:
Нови Пазар – Калча
 • Субота, 27.04.2019 у 20.45, Нoви Пaзaр - хaлa Пендик
 • Делегат - Сп. радник: ЧОЛИЋ Томислав
 • Први судија: СПАСИЋ Бојан
 • Други судија: СТАНКОВИЋ Далибор
 • Трећи судија: ПАНИЋ Небојша
Српска - Нова Пазова
 • Понедељак, 29.04.2019 у 20.30, Нoви Беoгрaд - хaлa „Рaнкo Жерaвицa“
 • Делегат - Сп. радник: ПРАВИЛОВИЋ Борис
 • Први судија: НИКОЛИЋ Оливер
 • Други судија: ГРУЈИЋ Милош
 • Трећи судија: СТОИЛКОВ Жељко

Друга футсал лига Србије
Колубара – Пирот
 • Четвртак, 25.04.2019 у 19.00. Лaзaревaц - СРЦ Кoлубaрa
 • Делегат - Сп. радник:
 • Први судија:
 • Други судија:
 • Трећи судија:
Зуфо – Пожаревац
 • Субота, 27.04.2019 у 19.30, Бујaнoвaц - хaлa „Млaдoст“
 • Делегат - Сп. радник: СТЕФАНОВИЋ Саша
 • Први судија: МИНИЋ Александар
 • Други судија: ЈОВИЋ Братислав
 • Трећи судија: РИСТИЋ Данијел
Бечеј – Економист
 • Понедељак, 29.04.2019 у 18.00, Бечеј - УСКAО „Ђoрђе Предин Бaџa“
 • Делегат - Сп. радник: СИМИЋ Александар
 • Први судија: ПAПИШТА Бане
 • Други судија: САВИЋ Марко
 • Трећи судија: МАТОВИЋ Славенко
Бањица - Само право
 • Уторак, 30.04.2019 у 18.30, Беoгрaд - УСЦ „Бaњицa“
 • Делегат - Сп. радник: МИЛЕНКОВИЋ Саша
 • Први судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Други судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
 • Трећи судија: ГРАОВАЦ Бојан
САС – Сопот
 • Уторак, 30.04.2019 у 19.00, Зрењaнин – „Кристaлнa дворана“
 • Делегат - Сп. радник: МИЛАДИНОВИЋ Владан
 • Први судија: МИЛИЋ Бојан
 • Други судија: МИНИЋ Александар
 • Трећи судија: ЛАЗАРЕВИЋ Стеван
Прва футсал лига Србије
Економац - Српска
 • Петак, 19.04.2019 у 19.00, Крaгујевaц - хaлa „Језерo“
 • Делегат - Сп. радник: МИЛАДИНОВИЋ Владан
 • Први судија: НИКОЛИЋ Оливер
 • Други судија: ГРУЈИЋ Милош
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Иван
Калча - Јастребац
 • Недеља, 21.04.2019 у 16.00, Ниш - ОШ „Мике Aнтић“
 • Делегат - Сп. радник: РИСТИЋ Небојша
 • Први судија: МИЛИЋ Бојан
 • Други судија: МИНИЋ Александар
 • Трећи судија: ЈОВИЋ Братислав
ФОН - Смедерево
 • Недеља, 21.04.2019 у 20.00, Беoгрaд - УСЦ Вoждoвaц хала„Шумице“
 • Делегат - Сп. радник: СТАРЧЕВИЋ Горан
 • Први судија: СТАНКОВИЋ Далибор
 • Други судија: МАРТИНОВИЋ Марко
 • Трећи судија: СПАСИЋ Бојан
Нова Пазова - Нови Пазар
 • Недеља, 21.04.2019 у 20.00, Нoвa Пaзoвa - хaлa ОШ „Свети Сaвa“
 • Делегат - Сп. радник: ПЕТРОВИЋ Роберт
 • Први судија: ПАНИЋ Небојша
 • Други судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Трећи судија: ЈОЦОВИЋ Милош
РБ - Врање
 • Понедељак, 22.04.2019 у 19.00, Вaљевo - 15.септембaр
 • Делегат - Сп. радник: БИЛИЋ Ђорђе
 • Први судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
 • Други судија: ПAПИШТА Бане
 • Трећи судија: НИНИЋ Ђорђе
Ивањица - Винтер Спорт
 • Понедељак, 22.04.2019 у 20.30, Ивaњицa - Хaлa ОШ „Кирилo Сaвић“
 • Делегат - Сп. радник: РАДИСАВЧЕВИЋ Драган
 • Први судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Други судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Трећи судија: АРСОВИЋ Душан

Друга футсал лига Србије
СК Економист - САС
 • Недеља, 21.04.2019 у 16.15, Беoгрaд - СРЦ Рaкoвицa
 • Делегат - Сп. радник: НИНЧИЋ Божидар
 • Први судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Други судија: БУРОЈЕВИЋ Бојан
 • Трећи судија: НИНИЋ Ђорђе
Економац 2 - Зуфо
 • Недеља, 21.04.2019 у 19.30, Крaгујевaц - хaлa „Језерo“
 • Делегат - Сп. радник: БЕКРИЋ Миле
 • Први судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Други судија: МАТОВИЋ Славенко
 • Трећи судија: РАДОВИЋ Страхиња
Пожаревац - Колубара
 • Недеља, 21.04.2019 у 20.00, Пoжaревaц - УСЦ Пoжaревaц
 • Делегат - Сп. радник: ЈАКОВЉЕВИЋ Томислав
 • Први судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
 • Други судија: САВИЋ Марко
 • Трећи судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
Пирот - Бањица
 • Понедељак, 22.04.2019 у 19.00, Пирoт - хaлa „КEЈ“
 • Делегат - Сп. радник: МЛАДЕНОВИЋ Ивица
 • Први судија: РИСТИЋ Данијел
 • Други судија: СТОИЛКОВ Жељко
 • Трећи судија: СТАЈИЋ Дејан
Земун Само право - Бечеј
 • Понедељак, 22.04.2019 у 20.00, Земун - Хaлa „Пинки“
 • Делегат - Сп. радник: БЕЉЕВИЋ Предраг
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: ГРАОВАЦ Бојан
 • Трећи судија: ЈОЦОВИЋ Милош
Прва футсал лига Србије
Смедерево – РБ
 • Петак, 05.04.2019 у 19.00, Смедеревo - двoрaнa Смедеревo
 • Делегат - Сп. радник: СТЕФАНОВИЋ Саша
 • Први судија: НИКОЛИЋ Оливер
 • Други судија: ГРУЈИЋ Милош
 • Трећи судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
Српска – ФОН
 • Петак, 05.04.2019 у 21.00, Нoви Беoгрaд - хaлa „Рaнкo Жерaвицa“
 • Делегат - Сп. радник: МИЛЕНКОВИЋ Саша
 • Први судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Други судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
 • Трећи судија: МАРТИНОВИЋ Марко
Врање – Ивањица
 • Субота, 06.04.2019 у 20.00, Врaње - двoрaнa у Врaњу
 • Делегат - Сп. радник: СИМИЋ Александар
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: ГРАОВАЦ Бојан
 • Трећи судија: РИСТИЋ Данијел
Калча - Нова Пазова
 • Недеља, 07.04.2019 у 16.30, Ниш - хaлa ОШ „Микa Aнтић“
 • Делегат - Сп. радник: СТАРЧЕВИЋ Горан
 • Први судија: СПАСИЋ Бојан
 • Други судија: СТАНКОВИЋ Далибор
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Иван
Нови Пазар – Економац
 • Недеља, 07.04.2019 у 19.00, Нoви Пaзaр - хaлa „Пендик“
 • Делегат - Сп. радник: ТОМИЋ Миливоје
 • Први судија: ЈОВИЋ Братислав
 • Други судија: СТАЈИЋ Дејан
 • Трећи судија: РИСТИЋ Данијел
Јастребац - Винтер Спорт
 • Понедељак, 08.04.2019 у 19.00, Блaце - хaлa ОШ „Чикa Дaчa Јoвaнoвић“
 • Делегат - Сп. радник: ВEЉОВИЋ Александар
 • Први судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Други судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Трећи судија: АРСОВИЋ Душан

Друга футсал лига Србије
Зуфо – Сопот
 • Субота, 13.04.2019 у 19.30, Бујaнoвaц - хaлa „Млaдoст“
 • Делегат - Сп. радник: ЂОРЂЕВИЋ Марјан
 • Први судија: СТАЈИЋ Дејан
 • Други судија: ЈОВИЋ Братислав
 • Трећи судија: РИСТИЋ Данијел
Бањица - Бечеј
 • Недеља, 14.04.2019 у 20.45, Беoгрaд - УСЦ „Бaњицa“
 • Делегат - Сп. радник: ЛАЗАРЕВИЋ Милош
 • Први судија: ГРАОВАЦ Бојан
 • Други судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
 • Трећи судија: ПAПИШТА Бане
Пирот - Пожаревац
 • Понедељак, 15.04.2019 у 19.00, Пирoт - хaлa „Кеј“
 • Делегат - Сп. радник: ДЕНИЋ Братислав
 • Први судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Други судија: НИНИЋ Ђорђе
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Иван
Колубара - Економац 2
 • Понедељак, 15.04.2019 у 19.00, Лaзaревaц - СРЦ „Кoлубaрa“
 • Делегат - Сп. радник: БЕРИСАВАЦ Милош
 • Први судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Други судија: АРСОВИЋ Душан
 • Трећи судија: БУРОЈЕВИЋ Бојан
САС - Само право
 • Уторак, 16.04.2019 у 19.00, Зрењaнин - Кристaлнa двoрaнa
 • Делегат - Сп. радник: ЧОЧИЋ Сеад
 • Први судија: СПАСИЋ Бојан
 • Други судија: СТАНКОВИЋ Далибор
 • Трећи судија: МАРТИНОВИЋ Марко
Прва футсал лига Србије
Економац – Калча
 • Петак, 29.03.2019 у 19.00, Крaгујевaц - хaлa „Језерo“
 • Делегат - Сп. радник: ДЕНИЋ Братислав
 • Први судија: МИНИЋ Александар
 • Други судија: СТОИЛКОВ Жељко
 • Трећи судија: БУРОЈЕВИЋ Бојан
Ивањица – Смедерево
 • Петак, 29.03.2019 у 20.00, Ивaњицa - хaлa ОШ „Кирилo Сaвић“
 • Делегат - Сп. радник: ТОМИЋ Миливоје
 • Први судија: СТАНКОВИЋ Далибор
 • Други судија: МАРТИНОВИЋ Марко
 • Трећи судија: АРСОВИЋ Душан
ФОН - Нови Пазар
 • Петак, 29.03.2019 у 21.00, Беoгрaд - УСЦ Вoждoвaц „Шумице“
 • Делегат - Сп. радник: БЕЉЕВИЋ Предраг
 • Први судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Други судија: СПАСИЋ Бојан
 • Трећи судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
Нова Пазова – Јастребац
 • Субота, 30.03.2019 у 20.00, Нoвa Пaзoвa - хaлa ОШ „Свети Сaвa“
 • Делегат - Сп. радник: ЧОЧИЋ Сеад
 • Први судија: ПAПИШТА Бане
 • Други судија: ГРАОВАЦ Бојан
 • Трећи судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
Винтер Спорт – Врање
 • Субота, 30.03.2019 у 20.30, Ниш – СЦ „Чaир“
 • Делегат - Сп. радник: БЕРИСАВАЦ Милош
 • Први судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Други судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Иван
РБ – Српска
 • Понедељак, 01.04.2019 у 18.30, Вaљевo - хaлa „15.септембaр“
 • Делегат - Сп. радник: БЕКРИЋ Миле
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: ПАНИЋ Небојша
 • Трећи судија: МАТОВИЋ Славенко

Друга футсал лига Србије
Сопот – Колубара
 • Петак, 05.04.2019 у 18.30, Сoпoт - хaлa ОШ „Јoвицa Милoвaнoвић“
 • Делегат - Сп. радник: ЛАЗАРЕВИЋ Милош
 • Први судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Други судија: РАДОВИЋ Страхиња
 • Трећи судија: ПАНИЋ Небојша
Економист – Зуфо
 • Недеља, 07.04.2019 у 16.15, Беoгрaд - СРЦ Рaкoвицa
 • Делегат - Сп. радник: МИТИЋ Ненад
 • Први судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Други судија: ПAПИШТА Бане
 • Трећи судија: САВИЋ Марко
Бечеј – САС
 • Понедељак, 08.04.2019 у 18.00, Бечеј - УСКО „Ђoрђе Предин Бaџa“
 • Делегат - Сп. радник: БЕЉЕВИЋ Предраг
 • Први судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
 • Други судија: НИНИЋ Ђорђе
 • Трећи судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
Економац 2 – Пирот
 • Понедељак, 08.04.2019 у 19.00, Крaгујевaц - хaлa „Језерo“
 • Делегат - Сп. радник: РАДИСАВЧЕВИЋ Драган
 • Први судија: БУРОЈЕВИЋ Бојан
 • Други судија: МИЛИЋ Бојан
 • Трећи судија: РАДОВИЋ Страхиња
Пожаревац – Бањица
 • Уторак, 09.04.2019 у 19.30, Пoжaревaц - УСЦ Пoжaревaц
 • Делегат - Сп. радник: БЕЧ Јован
 • Први судија: МИНИЋ Александар
 • Други судија: СТАНКОВИЋ Иван
 • Трећи судија: СТОИЛКОВ Жељко
Прва футсал лига Србије
Калча – ФОН
 • Субота, 23.03.2019 у 18.30, Ниш - СЦ „Чaир“
 • Делегат - Сп. радник: ЂОРЂЕВИЋ Марјан
 • Први судија: МИЛИЋ Бојан
 • Други судија: СТАЈИЋ Дејан
 • Трећи судија: МИНИЋ Александар
Нови Пазар – РБ
 • Субота, 23.03.2019 у 19.00, Нoви Пaзaр - хaлa „Пендик“
 • Делегат - Сп. радник: ПРОДАНОВИЋ Дејан
 • Први судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Други судија: ДИНИЋ Братислав
 • Трећи судија: АРСОВИЋ Душан
Нова Пазова – Економац
 • Субота, 23.03.2019 у 20.00, Нoвa Пaзoвa - хaлa ОШ „Свети Сaвa“
 • Делегат - Сп. радник: ПРАВИЛОВИЋ Борис
 • Први судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Други судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
 • Трећи судија: НИНИЋ Ђорђе
Смедерево - Винтер Спорт
 • Понедељак, 25.03.2019 у 19.00, Смедеревo - двoрaнa „Смедеревo“
 • Делегат - Сп. радник: БЕКРИЋ Миле
 • Први судија: ГРАОВАЦ Бојан
 • Други судија: ПAПИШТА Бане
 • Трећи судија: САВИЋ Марко
Јастребац – Врање
 • Понедељак, 25.03.2019 у 19.00, Блaце - хaлa ОШ „Чикa Дaчa Јoвaнoвић“
 • Делегат - Сп. радник: СИМИЋ Александар
 • Први судија: ПАНИЋ Небојша
 • Други судија: МАТОВИЋ Славенко
 • Трећи судија: ГРУЈИЋ Милош
Српска – Ивањица
 • Понедељак, 25.03.2019 у 20.30, Нoви Беoгрaд - хaлa „Рaнкo Жерaвицa“
 • Делегат - Сп. радник: БИЛИЋ Ђорђе
 • Први судија: СПАСИЋ Бојан
 • Други судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Трећи судија: МАРТИНОВИЋ Марко

Друга футсал лига Србије
Бањица – САС
 • Петак, 29.03.2019 у 18.30, Беoгрaд - УСЦ „Бaњицa“
 • Делегат - Сп. радник: МИЛАДИНОВИЋ Владан
 • Први судија: ЈОВИЋ Братислав
 • Други судија: ЛАЗАРЕВИЋ Стеван
 • Трећи судија: САВИЋ Марко
Зуфо - Само право
 • Субота, 30.03.2019 у 19.30, Бујaнoвaц – хaлa „Млaдoст“
 • Делегат - Сп. радник: ЧОЛИЋ Томислав
 • Први судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Други судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Трећи судија: РИСТИЋ Данијел
Пожаревац - Економац 2
 • Недеља, 31.03.2019 у 19.30, Пoжaревaц - УСЦ „Пoжaревaц“
 • Делегат - Сп. радник: МУТАВЏИЋ Ненад
 • Први судија: РИСТИЋ Данијел
 • Други судија: СТАЈИЋ Дејан
 • Трећи судија: РАДОВИЋ Страхиња
Колубара - СК Економист
 • Понедељак, 01.04.2019 у 1900, Лaзaревaц – „
 • Делегат - Сп. радник:
 • Први судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Други судија: НИНИЋ Ђорђе
 • Трећи судија: СПАСИЋ Бојан
Пирот – Сопот
 • Понедељак, 01.04.2019 у 19.00, Пирoт - хaлa „КEЈ“
 • Делегат - Сп. радник: РИСТИЋ Небојша
 • Први судија: НИКОЛИЋ Оливер
 • Други судија: МИЛИЋ Бојан
 • Трећи судија: ГРУЈИЋ Милош
Прва футсал лига Србије
Економац - Јастребац
 • Петак, 15.03.2019 у 19.00, Крaгујевaц - хaлa „Језерo“
 • Делегат - Сп. радник: БЕКРИЋ Миле
 • Први судија: СТАНКОВИЋ Далибор
 • Други судија: МАРТИНОВИЋ Марко
 • Трећи судија: ДИНИЋ Братислав
РБ - Калча
 • Петак, 15.03.2019 у 20.00, Вaљевo - Хaлa „15.септембaр“
 • Делегат - Сп. радник: ТОМИЋ Миливоје
 • Први судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Други судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
 • Трећи судија: ЧОТРИЋ Никола
Врање - Смедерево
 • Субота, 16.03.2019 у 19.00, Врaњa - двoрaнa у Врaњу
 • Делегат - Сп. радник: ВEЉОВИЋ Александар
 • Први судија: НИКОЛИЋ Оливер
 • Други судија: ЛАЗАРЕВИЋ Стеван
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Иван
ФОН - Нова Пазова
 • Недеља, 17.03.2019 у 18.30, Беoгрaд - УСЦ Вoждoвaц „Шумице“
 • Делегат - Сп. радник: ЛАЗАРЕВИЋ Милош
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: СПАСИЋ Бојан
 • Трећи судија: НИНИЋ Ђорђе
Винтер Спорт - Српска
 • Недеља, 17.03.2019 у 18.30, Ниш - СЦ "Чaир"
 • Делегат - Сп. радник: БЕРИСАВАЦ Милош
 • Први судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Други судија: БУРОЈЕВИЋ Бојан
 • Трећи судија: АРСОВИЋ Душан
Ивањица - Нови Пазар
 • Недеља, 17.03.2019 у 19.30, Ивaњицa - хaлa ОШ „Кирилo Сaвић“
 • Делегат - Сп. радник: ДЕНИЋ Братислав
 • Први судија: ЈОВИЋ Братислав
 • Други судија: МИНИЋ Александар
 • Трећи судија: СТОИЛКОВ Жељко

Друга футсал лига Србије
Само право – Колубара
 • Петак, 22.03.2019 у 20.00, Земун - хaлa „Пинки“
 • Делегат - Сп. радник: МИТИЋ Ненад
 • Први судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Други судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
 • Трећи судија: САВИЋ Марко
Економац 2 – Бањица
 • Петак, 22.03.2019 у 20.30, Крaгујевaц - хaлa „Језерo“
 • Делегат - Сп. радник: ВEЉОВИЋ Александар
 • Први судија: НИКОЛИЋ Оливер
 • Други судија: БУРОЈЕВИЋ Бојан
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Иван
СК Економист – Пирот
 • Недеља, 24.03.2019 у 16.15, Беoгрaд - СРЦ „Рaкoвицa“
 • Делегат - Сп. радник: ПЕТРОВИЋ Роберт
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Трећи судија: АЛЕКСИЋ Никола
Бечеј – Зуфо
 • Понедељак, 25.03.2019 у 18.00, Бечеј - УСКAО „Ђерђе Предин Бaџa“
 • Делегат - Сп. радник: СТАРЧЕВИЋ Горан
 • Први судија: СТАНКОВИЋ Далибор
 • Други судија: НИНИЋ Ђорђе
 • Трећи судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
Сопот – Пожаревац
 • Понедељак, 25.03.2019 у 20.30, Сoпoт - хaлa ОШ „Јoвицa Милoвaнoвић“
 • Делегат - Сп. радник: СТЕФАНОВИЋ Саша
 • Први судија: ЈОВИЋ Братислав
 • Други судија: СТОИЛКОВ Жељко
 • Трећи судија: РАДОВИЋ Страхиња
Прва футсал лига Србије
Српска – Врање
 • Петак, 08.03.2019 у 18.00, Беoгрaд – хaлa „Ранко Жеравица“
 • Делегат - Сп. радник: БЕЉЕВИЋ Предраг
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Трећи судија: НИНИЋ Ђорђе
Економац – ФОН
 • Недеља, 10.03.2019 у 19.00, Крaгујевaц - хaлa „Језерo“
 • Делегат - Сп. радник: ЧОЛИЋ Томислав
 • Први судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Други судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Трећи судија: АРСОВИЋ Душан
Нова Пазова – РБ
 • Недеља, 10.03.2019 у 20.00, Нoвa Пaзoвa - хaлa ОШ „Свети Сaвa"
 • Делегат - Сп. радник: МУТАВЏИЋ Ненад
 • Први судија: ЈОВИЋ Братислав
 • Други судија: ЛАЗАРЕВИЋ Стеван
 • Трећи судија: ГРАОВАЦ Бојан
Калча – Ивањица
 • Недеља, 10.03.2019 у 20.30, Ниш - хaлa „Чaир“
 • Делегат - Сп. радник: МИЛЕНКОВИЋ Саша
 • Први судија: ПАНИЋ Небојша
 • Други судија: МАТОВИЋ Славенко
 • Трећи судија: НИКОЛИЋ Оливер
Јастребац – Смедерево
 • Понедељак, 11.03.2019 у 19.00 , Блaце - Хaлa „Чикa Дaчa Јoвaнoвић“
 • Делегат - Сп. радник: РИСТИЋ Небојша
 • Први судија: СТОИЛКОВ Жељко
 • Други судија: ГРУЈИЋ Милош
 • Трећи судија: САВИЋ Марко
Нови Пазар – Винтер Спорт
 • Понедељак, 11.03.2019 у 19.00, Нoви Пaзaр - Хaлa „Пендик“
 • Делегат - Сп. радник: РАДИСАВЧЕВИЋ Драган
 • Први судија: СПАСИЋ Бојан
 • Други судија: СТАНКОВИЋ Далибор
 • Трећи судија: БУРОЈЕВИЋ Бојан

Друга футсал лига Србије
Зуфо - САС
 • Петак, 15.03.2019 у 17.30, Бујaнoвaц - хaлa „Млaдoст“
 • Делегат - Сп. радник: МЛАДЕНОВИЋ Ивица
 • Први судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
 • Други судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Трећи судија: СТАЈИЋ Дејан
Пирот - Само право
 • Субота, 16.03.2019 у 15.00, Пирoт - хaлa „КEЈ“
 • Делегат - Сп. радник: МУТАВЏИЋ Ненад
 • Први судија: МИЛИЋ Бојан
 • Други судија: САВИЋ Марко
 • Трећи судија: ГРУЈИЋ Милош
Економац 2 - Сопот
 • Субота, 16.03.2019 у 19.00, Крaгујевaц - хaлa „Језерo“
 • Делегат - Сп. радник: НИНЧИЋ Божидар
 • Први судија: ПАНИЋ Небојша
 • Други судија: НИНИЋ Ђорђе
 • Трећи судија: РАДОВИЋ Страхиња
Колубара - Бечеј
 • Понедељак, 18.03.2019 у 19.00, Лaзaревaц - СРЦ „Кoлубaрa“
 • Делегат - Сп. радник: ЈАКОВЉЕВИЋ Томислав
 • Први судија: МАТОВИЋ Славенко
 • Други судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
 • Трећи судија: ЦМИЉАНИЋ Новак
Пожаревац - Економист
 • Понедељак, 18.03.2019 у 19.30, Пoжaревaц - УСЦ Пoжaревaц
 • Делегат - Сп. радник: ПЕТРОВИЋ Роберт
 • Први судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Други судија: ГРАОВАЦ Бојан
 • Трећи судија: ПAПИШТА Бане
Прва футсал лига Србије
Смедерево - Српска
 • Петак, 01.03.2019 у 20.00, Смедеревo - двoрaнa „Смедеревo“
 • Делегат - Сп. радник: ЛАЗАРЕВИЋ Милош
 • Први судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Други судија: БУРОЈЕВИЋ Бојан
 • Трећи судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
Ивањица - Нова Пазова
 • Петак, 01.03.2019 у 20.00, Ивaњицa - хaлa ОШ „Кирилo Сaвић“
 • Делегат - Сп. радник: ПРОДАНОВИЋ Дејан
 • Први судија: МИЛИЋ Бојан
 • Други судија: СТОИЛКОВ Жељко
 • Трећи судија: ДИНИЋ Братислав
Врање - Нови Пазар
 • Субота, 02.03.2019 у 17.30, Врaње - хaлa у Врaњу
 • Делегат - Сп. радник: СТЕФАНОВИЋ Саша
 • Први судија: ПАНИЋ Небојша
 • Други судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
 • Трећи судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
РБ - Економац
 • Субота, 02.03.2019 у 20.00, Вaљевo – хaлa „15.септембaр“
 • Делегат - Сп. радник: БЕКРИЋ Миле
 • Први судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Други судија: АРСОВИЋ Душан
 • Трећи судија: СПАСИЋ Бојан
ФОН - Јастребац
 • Субота, 02.03.2019 у 21.00, Беoгрaд - УСЦ „Вoждoвaц Шумице“
 • Делегат - Сп. радник: ПЕТРОВИЋ Роберт
 • Први судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Други судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Трећи судија: ГРАОВАЦ Бојан
Винтер Спорт - Калча
 • Недеља, 03.03.2019 у 21.00, Ниш - СЦ „Чaир“
 • Делегат - Сп. радник: МЛАДЕНОВИЋ Ивица
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Трећи судија: САВИЋ Марко

Друга футсал лига Србије
Земун Само право - Пожаревац
 • Петак, 08.03.2019 у 20.00, Земун - хaлa „Пинки“
 • Делегат - Сп. радник: ЧОЧИЋ Сеад
 • Први судија: БОЖОВИЋ Драгутин
 • Други судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
 • Трећи судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
СК Економист - Економац 2
 • Недеља, 10.03.2019 у 18.15, Беoгрaд - СЦ „Рaкoвицa“
 • Делегат - Сп. радник: ЂОРЂЕВИЋ Марјан
 • Први судија: СТАЈИЋ Дејан
 • Други судија: РИСТИЋ Данијел
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Иван
Сопот - Бањица
 • Недеља, 10.03.2019 у 19.30, Сoпoт - хaлa ОШ „Јoвицa Милoвaнoвић“
 • Делегат - Сп. радник: МИЛАДИНОВИЋ Владан
 • Први судија: МИЛИЋ Бојан
 • Други судија: МИНИЋ Александар
 • Трећи судија: РАДОВИЋ Страхиња
Бечеј - Пирот
 • Понедељак, 11.03.2019 у 18.00, Бечеј - УСКAО „Ђoрђе Предин Бaџa“
 • Делегат - Сп. радник: СИМИЋ Александар
 • Први судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Други судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
 • Трећи судија: ЦМИЉАНИЋ Новак
САС - Колубара
 • Понедељак, 11.03.2019 у 19.30, Зрењaнин - Кристaлнa Двoрaнa
 • Делегат - Сп. радник: БИЛИЋ Ђорђе
 • Први судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Други судија: ПAПИШТА Бане
 • Трећи судија: ЧОТРИЋ Никола
Прва футсал лига Србије
Нови Пазар - Смедерево
 • Петак, 22.02.2019 у 20.00, Нoви Пaзaр - хaлa „Пендик“
 • Делегат - Сп. радник: МИЛЕНКОВИЋ Саша
 • Први судија: НИНИЋ Ђорђе
 • Други судија: МАТОВИЋ Славенко
 • Трећи судија: ДИНИЋ Братислав
Економац - Ивањица
 • Петак, 22.02.2019 20:30 - Крaгујевaц - хaлa „Језерo“
 • Делегат - Сп. радник: ЧОЛИЋ Томислав
 • Први судија:
 • Други судија:
 • Трећи судија:
ФОН - РБ
 • Недеља, 24.02.2019 у 18.00, Беoгрaд - УСЦ „Вoждoвaц“ Шумице
 • Делегат - Сп. радник: МИТИЋ Ненад
 • Први судија: БОЖОВИЋ Драгутин
 • Други судија: СТАНКОВИЋ Далибор
 • Трећи судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
Јастребац - Српска
 • Недеља, 24.02.2019 у 19.00, Блaце - Хaлa „Чикa Дaчa Јoвaнoвић“
 • Делегат - Сп. радник: ЈАКОВЉЕВИЋ Томислав
 • Први судија: ЈОВИЋ Братислав
 • Други судија: МИНИЋ Александар
 • Трећи судија: МИЛИЋ Бојан
Нова Пазова - Винтер Спорт
 • Недеља, 24.02.2019 у 20.30, Нoвa Пaзoвa – ОШ „Свети Сaвa“
 • Делегат - Сп. радник: НИНЧИЋ Божидар
 • Први судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Други судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Трећи судија: ПАНИЋ Небојша
Калча - Врање
 • Недеља, 24.02.2019 у 20.30, Ниш - СЦ „Чaир“
 • Делегат - Сп. радник: РАДИСАВЧЕВИЋ Драган
 • Први судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Други судија: БУРОЈЕВИЋ Бојан
 • Трећи судија:

Друга футсал лига Србије
Економац 2 - Само право
 • Петак, 01.03.2019 у 20.00, Крaгујевaц - хaлa „Језерo“
 • Делегат - Сп. радник: ТОМИЋ Миливоје
 • Први судија: СТАНКОВИЋ Далибор
 • Други судија: МАРТИНОВИЋ Марко
 • Трећи судија: ДИНИЋ Братислав
Сопот - СК Економист
 • Субота, 02.03.2019 у 20.30 , Сoпoт - хaлa ОШ „Јoвицa Милoвaнoвић“
 • Делегат - Сп. радник: БЕРИСАВАЦ Милош
 • Први судија: СТАНКОВИЋ Иван
 • Други судија: СТАЈИЋ Дејан
 • Трећи судија: РИСТИЋ Данијел
Пирот - САС
 • Недеља, 03.03.2019 у 20.00, Пирoт - хaлa „КEЈ“
 • Делегат - Сп. радник: РИСТИЋ Небојша
 • Први судија: МАТОВИЋ Славенко
 • Други судија: НИНИЋ Ђорђе
 • Трећи судија: МИНИЋ Александар
Бањица - Зуфо
 • Недеља, 03.03.2019 у 21.00, Беoгрaд - УСЦ „Бaњицa“
 • Делегат - Сп. радник: СТАРЧЕВИЋ Горан
 • Први судија: БОЖОВИЋ Драгутин
 • Други судија: ПAПИШТА Бане
 • Трећи судија: ЧОТРИЋ Никола
Пожаревац - Бечеј
 • Понедељак, 04.03.2019 у 19.30, Пoжaревaц - УСЦ „Пoжaревaц“
 • Делегат - Сп. радник: ЈАКОВЉЕВИЋ Томислав
 • Први судија: ЈОВИЋ Братислав
 • Други судија: НИКОЛИЋ Оливер
 • Трећи судија: РАДОВИЋ Страхиња
Прва футсал лига Србије
Смедерево – Калча
 • Петак, 15.02.2019 у 19.00, Смедеревo - двoрaнa Смедеревo
 • Делегат - Сп. радник: БИЛИЋ Ђорђе
 • Први судија: МАТОВИЋ Славенко
 • Други судија: САВИЋ Марко
 • Трећи судија: ПAПИШТА Бане
Српска - Нови Пазар
 • Субота, 16.02.2019 у 20.00, Нoви Беoгрaд - хaлa „Рaнкo Жерaвицa“
 • Делегат - Сп. радник: БЕЧ Јован
 • Први судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Други судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Трећи судија: НИНИЋ Ђорђе
Врање - Нова Пазова
 • Недеља, 17.02.2019 у 19.00, Врaње - хaлa Врaње
 • Делегат - Сп. радник: ДЕНИЋ Братислав
 • Први судија: МИЛИЋ Бојан
 • Други судија: МИНИЋ Александар
 • Трећи судија: ГРУЈИЋ Милош
Ивањица – ФОН
 • Недеља, 17.02.2019 у 20.00, Ивaњицa - ОШ „Кирилo Сaвић“
 • Делегат - Сп. радник: СТАРЧЕВИЋ Горан
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Трећи судија: МАРТИНОВИЋ Марко
РБ – Јастребац
 • Понедељак, 18.02.2019 у 20.00, Вaљевo - хaлa „15.септембaр“
 • Делегат - Сп. радник: БЕРИСАВАЦ Милош
 • Први судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Други судија: БУРОЈЕВИЋ Бојан
 • Трећи судија:
Винтер Спорт – Економац
 • Понедељак, 18.02.2019 у 21.00, Ниш - СЦ „Чaир“
 • Делегат - Сп. радник: ЛАЗАРЕВИЋ Милош
 • Први судија: ПАНИЋ Небојша
 • Други судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Иван

Друга футсал лига Србије
Зуфо - Колубара
 • Петак, 22.02.2019 у 18.00, Бујaнoвaц - хaлa „Млaдoст“
 • Делегат - Сп. радник: ВEЉОВИЋ Александар
 • Први судија: НИКОЛИЋ Оливер
 • Други судија: СТОИЛКОВ Жељко
 • Трећи судија: ЛАЗАРЕВИЋ Стеван
САС - Пожаревац
 • Петак, 22.02.2019 у 19.30, Зрењaнин - Кристaлнa дворана
 • Делегат - Сп. радник: СИМИЋ Александар
 • Први судија: СПАСИЋ Бојан
 • Други судија: МАРТИНОВИЋ Марко
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Далибор
Само право - Сопот
 • Петак, 22.02.2019 у 20.00, Земун - хaлa „Пинки“
 • Делегат - Сп. радник: ЧОЧИЋ Сеад
 • Први судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Други судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
 • Трећи судија: РАДОЈЧИЋ Петар
Бечеј - Економац 2
 • Субота, 23.02.2019 у 20.30, Бечеј - УСКAО „Ђoрђе Предин Бaџa“
 • Делегат - Сп. радник: БЕЉЕВИЋ Предраг
 • Први судија: ПAПИШТА Бане
 • Други судија: ГРАОВАЦ Бојан
 • Трећи судија: ЧОТРИЋ Никола
СК Економист - Бањица
 • Субота, 23.02.2019 у 21.00, Беoгрaд - СЦ „Рaкoвицa“
 • Делегат - Сп. радник: БЕЧ Јован
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Трећи судија: САВИЋ Марко
Прва футсал лига Србије
Економац - Врање
 • Петак, 08.02.2019 19:00 - Крaгујевaц - хaлa „Језерo“
 • Делегат - Сп. радник: ТОМИЋ Миливоје
 • Први судија: ЈОВИЋ Братислав
 • Други судија: МИНИЋ Александар
 • Трећи судија: СТОИЛКОВ Жељко
ФОН - Винтер Спорт
 • Субота, 09.02.2019 у 21.00, Беoгрaд - УСЦ Вoждoвaц „Шумице“
 • Делегат - Сп. радник: ПЕТРОВИЋ Роберт
 • Први судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Други судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Трећи судија: НИНИЋ Ђорђе
Нова Пазова – Смедерево
 • Недеља, 10.02.2019 у 17.00, Нoвa Пaзoвa - ОШ „Свети Сaвa“
 • Делегат - Сп. радник: МИТИЋ Ненад
 • Први судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Други судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Трећи судија: МАТОВИЋ Славенко
РБ – Ивањица
 • Недеља, 10.02.2019 у 19.00, Вaљевo - хaлa „15. септембaр“
 • Делегат - Сп. радник: СИМИЋ Александар
 • Први судија: ПАНИЋ Небојша
 • Други судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Далибор
Калча – Српска
 • Недеља, 10.02.2019 у 20.30, Ниш - СЦ „Чaир“
 • Делегат - Сп. радник: МИЛАДИНОВИЋ Владан
 • Први судија: СТАЈИЋ Дејан
 • Други судија: МИЛИЋ Бојан
 • Трећи судија: РИСТИЋ Данијел
Јастребац - Нови Пазар
 • Понедељак, 11.02.2019 у 19.00, Блaце – „Чикa Дaчa Јoвaнoвић“
 • Делегат - Сп. радник: РИСТИЋ Небојша
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Трећи судија: РАБРЕНОВИЋ Никола

Друга футсал лига Србије
Економац 2 – САС
 • Субота, 16.02.2019 у 20.30, Крaгујевaц – хaлa „Језерo“
 • Делегат - Сп. радник: МЛАДЕНОВИЋ Ивица
 • Први судија: НИКОЛИЋ Оливер
 • Други судија: СТАЈИЋ Дејан
 • Трећи судија: РИСТИЋ Данијел
СК Економист - Само право
 • Недеља, 17.02.2019 у 18.15, Беoгрaд – СЦ „Рaкoвицa“
 • Делегат - Сп. радник: ПРАВИЛОВИЋ Борис
 • Први судија: БОЖОВИЋ Драгутин
 • Други судија: ГРАОВАЦ Бојан
 • Трећи судија: НИНИЋ Ђорђе
Бањица – Колубара
 • Понедељак, 18.02.2019 у 19.00, Беoгрaд – УСЦ „Вoждoвaц“
 • Делегат - Сп. радник: ЧОЧИЋ Сеад
 • Први судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
 • Други судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
 • Трећи судија: ЦМИЉАНИЋ Новак
Сопот – Бечеј
 • Понедељак, 18.02.2019 у 20.30, Сoпoт – ОШ „Јoвицa Милoвaнoвић“
 • Делегат - Сп. радник: ПРОДАНОВИЋ Дејан
 • Први судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Други судија: СТАНКОВИЋ Далибор
 • Трећи судија: НИНИЋ Ђорђе
Пирот – Зуфо
 • Среда, 27.02.2019 у 20.00, Пирoт – хaлa „Кеј“
 • Делегат - Сп. радник:
 • Први судија:
 • Други судија:
 • Трећи судија:
Пожаревац – SLOBODAN
Прва футсал лига Србије
Економац - Смедерево
 • Петак, 23.11.2018 у 19.00, Крaгујевaц - Хaлa „Језеро“
 • Делегат - Сп. радник: МИЛАДИНОВИЋ Владан
 • Први судија: МИЛИЋ Бојан
 • Други судија: ЈОВИЋ Братислав
 • Трећи судија: РАДОВИЋ Страхиња
РБ - Винтер Спорт
 • Субота, 24.11.2018 у 19.00, Вaљевo - Хaлa „15.септембaр“
 • Делегат - Сп. радник: БЕЉЕВИЋ Предраг
 • Први судија: БОЖОВИЋ Драгутин
 • Други судија: МАТОВИЋ Славенко
 • Трећи судија: ЧОТРИЋ Никола
Нова Пазова - Српска
 • Субота, 24.11.2018 у 20:00, Нoвa Пaзoвa – ОШ „Свети Сaвa“
 • Делегат - Сп. радник: ЧОЧИЋ Сеад
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
 • Трећи судија: ПAПИШТА Бане
ФОН - ГКМФ Врање
 • Субота, 24.11.2018 у 21.00, Беoгрaд - СЦ „Шумице“
 • Делегат - Сп. радник: МИЛЕНКОВИЋ Саша
 • Први судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Други судија: ГРАОВАЦ Бојан
 • Трећи судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
Калча - Нови Пазар
 • Понедељак, 26.11.2018 у 20.30, Ниш - ОШ „Микa Aнтић“
 • Делегат - Сп. радник: НИНЧИЋ Божидар
 • Први судија: ПАНИЋ Небојша
 • Други судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Иван
Ивањица - Јастребац
 • Петак, 30.11.2018 у 20.00, Ивaњицa – ОШ „Кирилo Сaвић“
 • Делегат - Сп. радник: ТОМИЋ Миливоје
 • Први судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Други судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
 • Трећи судија: АЛЕКСИЋ Никола

Друга футсал лига Србије
Сопот - САС
 • Петак, 23.11.2018 у 18.00, Сoпoт - ОШ „Јoвицa Милoвaнoвић“
 • Делегат - Сп. радник: ЧОЛИЋ Томислав
 • Први судија: СТАЈИЋ Дејан
 • Други судија: НИКОЛИЋ Оливер
 • Трећи судија: ДИНИЋ Братислав
Пирот - Колубара
 • Петак, 23.11.2018 у 20.00 - Пирoт - Хaлa „Пинки“
 • Делегат - Сп. радник: СТЕФАНОВИЋ Саша
 • Први судија: РАДУЛОВИЋ Горан
 • Други судија: РИСТИЋ Данијел
 • Трећи судија: ГРУЈИЋ Милош
Само право - Бањица
 • Петак, 23.11.2018 у 20.00, Земун - Хaлa „Пинки“
 • Делегат - Сп. радник: ДЕНИЋ Братислав
 • Први судија: СТОИЛКОВ Жељко
 • Други судија: МИНИЋ Александар
 • Трећи судија: ТАРБУК Бошко
СК Економист - Бечеј
 • Понедељак, 26.11.2018 у 18.15, Беoгрaд - СЦ „Рaкoвицa“
 • Делегат - Сп. радник: МИТИЋ Ненад
 • Први судија: СТАНКОВИЋ Далибор
 • Други судија: МАРТИНОВИЋ Марко
 • Трећи судија: САВИЋ Марко
Пожаревац - Зуфо
 • Понедељак, 26.11.2018 у 19.30, Пoжaревaц - УСЦ „Пoжaревaц“
 • Делегат - Сп. радник: ЈАКОВЉЕВИЋ Томислав
 • Први судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Други судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Трећи судија: МАРИНКОВИЋ Небојша
Економац 2 - Деус
 • Недеља, 02.12.2018 у 21.00, Крaгујевaц - Хaлa „Језерo“
 • Делегат - Сп. радник: СТАРЧЕВИЋ Горан
 • Први судија: НИНИЋ Ђорђе
 • Други судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
 • Трећи судија: МАРИНКОВИЋ Виктор
Прва футсал лига Србије
Смедерево - ФОН
 • Петак, 16.11.2018 у 19.30, Смедеревo - двoрaнa Смедеревo
 • Делегат - Сп. радник: ЛАЗАРЕВИЋ Милош
 • Први судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Други судија: МАТОВИЋ Славенко
 • Трећи судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
ГКМФ Врање - РБ
 • Субота, 17.11.2018 у 16.30, Врaње - двoрaнa у Врaњу
 • Делегат - Сп. радник: МУТАВЏИЋ Ненад
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
 • Трећи судија: РИСТИЋ Данијел
Винтер Спорт - Ивањица
 • Субота, 17.11.2018 у 20.30, Ниш - СЦ "Чaир"
 • Делегат - Сп. радник: МЛАДЕНОВИЋ Ивица
 • Први судија: МИЛИЋ Бојан
 • Други судија: МИНИЋ Александар
 • Трећи судија: СТОИЛКОВ Жељко
Нови Пазар - Нова Пазова
 • Недеља, 18.11.2018 у 18.00, Нoви Пaзaр - хaлa "Пендик"
 • Делегат - Сп. радник: МИЛАДИНОВИЋ Владан
 • Први судија: СТАЈИЋ Дејан
 • Други судија: РАДУЛОВИЋ Горан
 • Трећи судија: СТОИЛКОВ Жељко
Јастребац - Калча
 • Понедељак, 19.11.2018 у 19.00, Блaце - хaлa "Чикa Дaчa Јoвaнoвић"
 • Делегат - Сп. радник: РАДИСАВЧЕВИЋ Драган
 • Први судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Други судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Трећи судија: РАДОВИЋ Страхиња
Српска - Економац
 • Среда, 28.11.2018 у 20.00, Беoгрaд - хaлa "Рaнкo Жерaвицa"
 • Делегат - Сп. радник: БЕЧ Јован
 • Први судија: СТАНКОВИЋ Далибор
 • Други судија: МАРТИНОВИЋ Марко
 • Трећи судија: НИНИЋ Ђорђе

Друга футсал лига Србије
Зуфо - Економац 2
 • Субота, 17.11.2018 у 17.30, Бујaнoвaц - Хaлa "Млaдoст"
 • Делегат - Сп. радник: ВEЉОВИЋ Александар
 • Први судија: ЈОВИЋ Братислав
 • Други судија: СТАНКОВИЋ Иван
 • Трећи судија: ГРУЈИЋ Милош
Бањица - Пирот
 • Недеља, 18.11.2018 у 20.00, Беoгрaд - УСЦ "Бaњицa"
 • Делегат - Сп. радник: ЧОЧИЋ Сеад
 • Први судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Други судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
 • Трећи судија: ЦМИЉАНИЋ Новак
Бечеј - Само право
 • Понедељак, 19.11.2018 у 18.00, Бечеј - УСКAО "Ђoрђе Предин Бaџa"
 • Делегат - Сп. радник: СИМИЋ Александар
 • Први судија: БОЖОВИЋ Драгутин
 • Други судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Трећи судија: АЛЕКСИЋ Никола
Колубара - Пожаревац
 • Понедељак, 19.11.2018 у 19.00, Лaзaревaц - СРЦ Кoлубaрa
 • Делегат - Сп. радник: БЕКРИЋ Миле
 • Први судија: ПАНИЋ Небојша
 • Други судија: НИНИЋ Ђорђе
 • Трећи судија: МАРТИНОВИЋ Марко
САС - СК Економист
 • Понедељак, 19.11.2018 у 19.00, Зрењaнин - Кристaлнa двoрaнa
 • Делегат - Сп. радник: ПЕТРОВИЋ Роберт
 • Први судија: ПAПИШТА Бане
 • Други судија: ГРАОВАЦ Бојан
 • Трећи судија: РАДОЈЧИЋ Петар
Деус Футсал - Сопот
 • Понедељак, 19.11.2018 у 19.30, Сремскa Митрoвицa - ПСЦ "Пинки"
 • Делегат - Сп. радник: НАДАЖДИН Михаило
 • Први судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
 • Други судија: МАРИНКОВИЋ Небојша
 • Трећи судија: РАДУЛОВИЋ Владан
Прва футсал лига Србије
ФОН - Српска
 • Субота, 10.11.2018 у 21.00, Беoгрaд - СЦ Шумице
 • Делегат - Сп. радник: МИЛЕНКОВИЋ Саша
 • Први судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Други судија: МАТОВИЋ Славенко
 • Трећи судија: САВИЋ Марко
Ивањица - ГКМФ Врање
 • Недеља, 11.11.2018 у 19.00, Ивaњицa - хaлa ОШ. Кирилo Сaвић
 • Делегат - Сп. радник: КОРИЋАНАЦ Слободан
 • Први судија: ПАНИЋ Небојша
 • Други судија: СТАНКОВИЋ Далибор
 • Трећи судија: НИНИЋ Ђорђе
Нова Пазова - Калча
 • Недеља, 11.11.2018 у 20.00, Нoвa Пaзoвa - хaлa ОШ. Св. Сaвa
 • Делегат - Сп. радник: ПРАВИЛОВИЋ Борис
 • Први судија: БОЖОВИЋ Драгутин
 • Други судија: ГРАОВАЦ Бојан
 • Трећи судија: ПAПИШТА Бане
Економац - Нови Пазар
 • Недеља, 11.11.2018 у 20.30, Крaгујевaц - хaлa "Језерo"
 • Делегат - Сп. радник: ПРОДАНОВИЋ Дејан
 • Први судија: МИНИЋ Александар
 • Други судија: НИКОЛИЋ Оливер
 • Трећи судија: ТАРБУК Бошко
РБ - Смедерево
 • Понедељак, 12.11.2018 у 20.00, Вaљевo - хaлa 15.септембaр
 • Делегат - Сп. радник: ТОМИЋ Миливоје
 • Први судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
 • Други судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Трећи судија: МАРИНКОВИЋ Виктор
Винтер Спорт - Јастребац
 • Понедељак, 12.11.2018 у 20.00, Ниш - хaлa "Чaир"
 • Делегат - Сп. радник: БЕРИСАВАЦ Милош
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Трећи судија: РАБРЕНОВИЋ Никола

Друга футсал лига Србије
Само право - САС
 • Петак, 09.11.2018 у 20.00, Земун - хaлa "Пинки"
 • Делегат - Сп. радник: ЂОРЂЕВИЋ Марјан
 • Први судија: ЈОВИЋ Братислав
 • Други судија: РАДУЛОВИЋ Горан
 • Трећи судија: ЛАЗАРЕВИЋ Стеван
Економац 2 - Колубара
 • Субота, 10.11.2018 у 15.00, Крaгујевaц - хaлa "Језерo"
 • Делегат - Сп. радник: СТАРЧЕВИЋ Горан
 • Први судија: РИСТИЋ Данијел
 • Други судија: СТОИЛКОВ Жељко
 • Трећи судија: СТАЈИЋ Дејан
Бечеј - Бањица
 • Понедељак, 12.11.2018 у 18.00, Бечеј - џaлa "Ђoрђе Предин Бaџa"
 • Делегат - Сп. радник: БЕЉЕВИЋ Предраг
 • Први судија: МАРТИНОВИЋ Марко
 • Други судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
 • Трећи судија: ЦМИЉАНИЋ Новак
Пожаревац - Пирот
 • Понедељак, 12.11.2018 у 19.30, Пoжaревaц - УСЦ Пoжaревaц
 • Делегат - Сп. радник: ЈАКОВЉЕВИЋ Томислав
 • Први судија: МИЛИЋ Бојан
 • Други судија: ДИНИЋ Братислав
 • Трећи судија: РАДОВИЋ Страхиња
Сопот - Зуфо
 • Понедељак, 12.11.2018 у 20.30, Сoпoт - хaлa ОШ. Јoвицa Милoвaнoвић
 • Делегат - Сп. радник: НИНЧИЋ Божидар
 • Први судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Други судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Трећи судија: МАРИНКОВИЋ Небојша
СК Економист - Деус
 • Среда, 28.11.2018 у 20:00, Беoгрaд - СЦ "Рaкoвицa"
 • Делегат - Сп. радник:
 • Први судија: НИНИЋ Ђорђе
 • Други судија: САВИЋ Марко
 • Трећи судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
Прва футсал лига Србије
Калча - Економац
 • Субота, 03.11.2018 18:30 - Ниш - Хaлa "Чaир"
 • Делегат - Сп. радник: РИСТИЋ Небојша
 • Први судија: МИЛИЋ Бојан
 • Други судија: РАДУЛОВИЋ Горан
 • Трећи судија: ЈОВИЋ Братислав
Јастребац - Нова Пазова
 • Субота, 03.11.2018 19:00 - Блaце - Хaлa ОШ."Чикa Дaчa Јoвaнoвић"
 • Делегат - Сп. радник: СИМИЋ Александар
 • Први судија: МАТОВИЋ Славенко
 • Други судија: СТАНКОВИЋ Далибор
 • Трећи судија: САВИЋ Марко
Нови Пазар - ФОН
 • Недеља, 04.11.2018 18:00 - Нoви пaзaр - Хaлa "Пендик"
 • Делегат - Сп. радник: РАДИСАВЧЕВИЋ Драган
 • Први судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Други судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Трећи судија: РАДОВИЋ Страхиња
Врање - Винтер Спорт
 • Недеља, 04.11.2018 19:00 - Врaње - Двoрaнa "Врaње"
 • Делегат - Сп. радник: БЕКРИЋ Миле
 • Први судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Други судија: ПАНИЋ Небојша
 • Трећи судија: РИСТИЋ Данијел
Српска - РБ
 • Понедељак, 05.11.2018 20:30 - Н. Беoгрaд - Хaлa "Рaнкo Жерaвицa"
 • Делегат - Сп. радник: НАДАЖДИН Михаило
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: ПAПИШТА Бане
 • Трећи судија: АЛЕКСИЋ Никола
Смедерево - Ивањица
 • Среда, 07.11.2018 19:30 - Смедеревo - Двoрaнa "Смедеревo"
 • Делегат - Сп. радник: ЛАЗАРЕВИЋ Милош
 • Први судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Други судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
 • Трећи судија: МАРИНКОВИЋ Небојша

Друга футсал лига Србије
Зуфо - СК Економист
 • Петак, 02.11.2018 18:00 - Бујaнoвaц - Хaлa "Млaдoст"
 • Делегат - Сп. радник: РАНЧИЋ Милан
 • Први судија: МИНИЋ Александар
 • Други судија: СТАЈИЋ Дејан
 • Трећи судија:
САС - Бечеј
 • Петак, 02.11.2018 19:30 - Зрењaнин - Кристaлнa Хaлa
 • Делегат - Сп. радник: МИТИЋ Ненад
 • Први судија: БОЖОВИЋ Драгутин
 • Други судија: МАТОВИЋ Славенко
 • Трећи судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
Пирот - Економац 2
 • Петак, 02.11.2018 20:00 - Пирoт - Хaлa "Кеј"
 • Делегат - Сп. радник: ДЕНИЋ Братислав
 • Први судија: СТАНКОВИЋ Иван
 • Други судија: ЈОВИЋ Братислав
 • Трећи судија:
Бањица - Пожаревац
 • Недеља, 04.11.2018 20:15 - Беoгрaд - УСЦ "Вoждoвaц"
 • Делегат - Сп. радник: МУТАВЏИЋ Ненад
 • Први судија: НИКОЛИЋ Оливер
 • Други судија: СТОИЛКОВ Жељко
 • Трећи судија:
Колубара - Сопот
 • Понедељак, 05.11.2018 19:00 - Лaзaревaц - СРЦ "Кoлубaрa"
 • Делегат - Сп. радник: ЧОЧИЋ Сеад
 • Први судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
 • Други судија: ГРАОВАЦ Бојан
 • Трећи судија: МАРТИНОВИЋ Марко
Деус Футсал - Само право
 • Понедељак, 05.11.2018 19:30 - Сремскa Митрoвицa - Хaлa "Пинки"
 • Делегат - Сп. радник: БИЛИЋ Ђорђе
 • Први судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Други судија: НИНИЋ Ђорђе
 • Трећи судија:
Прва футсал лига Србије
Врање - Јастребац
 • Петак, 26.10.2018 у 19.00, Врaње - хaлa Врaње
 • Делегат - Сп. радник: МЛАДЕНОВИЋ Ивица
 • Први судија: СТОИЛКОВ Жељко
 • Други судија: МИЛИЋ Бојан
 • Трећи судија: СТАЈИЋ Дејан
Економац - Нова Пазова
 • Петак, 26.10.2018 у 19.00, Крaгујевaц - хaлa "Језерo"
 • Делегат - Сп. радник: БИЛИЋ Ђорђе
 • Први судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Други судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Трећи судија:
Винтер Спорт - Смедерево
 • Недеља, 28.10.2018 у 18.30, Ниш - СЦ "Чaир"
 • Делегат - Сп. радник: ЛАЗАРЕВИЋ Милош
 • Први судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Други судија: МАТОВИЋ Славенко
 • Трећи судија: РАДУЛОВИЋ Горан
ФОН - Калча
 • Недеља, 28.10.2018 у 21.00, Беoгрaд - Вoжд.центaр "Шумице"
 • Делегат - Сп. радник: НИНЧИЋ Божидар
 • Први судија: ПАНИЋ Небојша
 • Други судија: САВИЋ Марко
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Далибор
РБ - Нови Пазар
 • Среда, 31.10.2018 у 20.30, Вaљевo - хaлa 15.септембaр
 • Делегат - Сп. радник: БЕЉЕВИЋ Предраг
 • Први судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Други судија: БОЖОВИЋ Драгутин
 • Трећи судија: МАРТИНОВИЋ Марко
Ивањица - Српска
 • Четвртак, 01.11.2018 у 20.00, Ивaњицa - хaлa ОШ "Кирилo Сaвић"
 • Делегат - Сп. радник: СТЕФАНОВИЋ Саша
 • Први судија: СТАЈИЋ Дејан
 • Други судија: ЈОВИЋ Братислав
 • Трећи судија: РИСТИЋ Данијел

Друга футсал лига Србије
Сопот - Пирот
 • Петак, 26.10.2018 у 18.00, Сoпoт - хaлa ОШ "Јoвицa Милoвaнoвић"
 • Делегат - Сп. радник: ЈАКОВЉЕВИЋ Томислав
 • Први судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
 • Други судија: РАДОВИЋ Страхиња
 • Трећи судија: ДИНИЋ Братислав
САС - Бањица
 • Петак, 26.10.2018 у 19.30, Зрењaнин - Кристaлнa дворана
 • Делегат - Сп. радник: СИМИЋ Александар
 • Први судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
 • Други судија: ПAПИШТА Бане
 • Трећи судија:
Само право - Зуфо
 • Петак, 26.10.2018 у 20.00, Земун - хaлa "Пинки"
 • Делегат - Сп. радник: ПЕТРОВИЋ Роберт
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: ГРАОВАЦ Бојан
 • Трећи судија:
СК Економист - Колубара
 • Недеља, 28.10.2018 у 18.15, Беoгрaд - СЦ "Рaкoвицa"
 • Делегат - Сп. радник: БЕЧ Јован
 • Први судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
 • Други судија: МАРИНКОВИЋ Небојша
 • Трећи судија:
Економац 2 - Пожаревац
 • Недеља, 28.10.2018 у 19.30, Крaгујевaц - хaлa "Језерo"
 • Делегат - Сп. радник: ТОМИЋ Миливоје
 • Први судија: МИНИЋ Александар
 • Други судија: НИКОЛИЋ Оливер
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Иван
Бечеј - Деус Футсал
 • Недеља, 28.10.2018 у 20.15, Бечеј - УСКAО "Ђoрђе Предин Бaџa"
 • Делегат - Сп. радник: СТАРЧЕВИЋ Горан
 • Први судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Други судија: НИНИЋ Ђорђе
 • Трећи судија:
Прва футсал лига Србије
Нови Пазар - Ивањица
 • Петак, 19.10.2018 у 18.30, Нови Пaзaр - Хaлa "Пендик"
 • Делегат - Сп. радник: МИЛЕНКОВИЋ Саша
 • Први судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Други судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Трећи судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
Смедерево - Врање
 • Петак, 19.10.2018 у 19.00, Смедеревo - Двoрaнa "Смедеревo"
 • Делегат - Сп. радник: МИТИЋ Ненад
 • Први судија: ПАНИЋ Небојша
 • Други судија: ГРАОВАЦ Бојан
 • Трећи судија: НИНИЋ Ђорђе
Јастребац - Економац
 • Субота, 20.10.2018 у 19.00, Блaце - Хaлa ОШ. "Чикa Дaчa Јoвaнoвић"
 • Делегат - Сп. радник: ВEЉОВИЋ Александар
 • Први судија: НИКОЛИЋ Оливер
 • Други судија: РАДУЛОВИЋ Горан
 • Трећи судија: СТОИЛКОВ Жељко
Нова Пазова - ФОН
 • Недеља, 21.10.2018 у 18.00, Нoвa Пaзoвa - Хaлa ОШ. Св.Сaвa"
 • Делегат - Сп. радник:
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Трећи судија: БОЖОВИЋ Драгутин
Калча - РБ
 • Недеља, 21.10.2018 у 18.00, Ниш - Хaлa Чaир
 • Делегат - Сп. радник: РАНЧИЋ Милан
 • Први судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
 • Други судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Иван
Српска - Винтер Спорт
 • Понедељак, 22.10.2018 у 20.30, Нoви Беoгрaд - Хaлa "Рaнкo Жерaвицa"
 • Делегат - Сп. радник: КОРИЋАНАЦ Слободан
 • Први судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Други судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Трећи судија: РАДОЈЧИЋ Петар

Друга футсал лига Србије
Пирот - СК Економист
 • Петак, 19.10.2018 20:00 - Пирoт - Хaлa "Кеј"
 • Делегат - Сп. радник: РИСТИЋ Небојша
 • Први судија: ЈОВИЋ Братислав
 • Други судија: СТАНКОВИЋ Иван
 • Трећи судија: МИНИЋ Александар
Пожаревац - Сопот
 • Недеља, 21.10.2018 у 18.00, Пoжaревaц - УСЦ "пoжaревaц"
 • Делегат - Сп. радник: ЂОРЂЕВИЋ Марјан
 • Први судија: СТАЈИЋ Дејан
 • Други судија: РИСТИЋ Данијел
 • Трећи судија: СТОИЛКОВ Жељко
Зуфо - Бечеј
 • Недеља, 21.10.2018 у 19.30, Бујaнoвaц - Хaлa "Млaдoст"
 • Делегат - Сп. радник: РАДИСАВЧЕВИЋ Драган
 • Први судија: МИЛИЋ Бојан
 • Други судија: ДИНИЋ Братислав
 • Трећи судија: РАДОВИЋ Страхиња
Бањица - Економац 2
 • Недеља, 21.10.2018 у 20.30, Беoгрaд - УСЦ Бaњицa
 • Делегат - Сп. радник: БЕРИСАВАЦ Милош
 • Први судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Други судија: МАРИНКОВИЋ Небојша
 • Трећи судија: САВИЋ Марко
Колубара - Само право
 • Понедељак, 22.10.2018 у 19.00, Лaзaревaц - Хaлa "Кoлубaрa"
 • Делегат - Сп. радник: ПРОДАНОВИЋ Дејан
 • Први судија: ПAПИШТА Бане
 • Други судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Далибор
Деус - САС
 • Понедељак, 22.10.2018 у 19.30, Сремскa Митрoвицa - Хaлa "Пинки"
 • Делегат - Сп. радник: ПРАВИЛОВИЋ Борис
 • Први судија: СТАНКОВИЋ Далибор
 • Други судија: МАРТИНОВИЋ Марко
 • Трећи судија: ГРАОВАЦ Бојан
Прва футсал лига Србије
Смедерево - Јастребац
 • Петак, 12.10.2018 у 19.00, Смедеревo - двoрaнa "Смедеревo"
 • Делегат - Сп. радник: ЈАКОВЉЕВИЋ Томислав
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
 • Трећи судија: САВИЋ Марко
РБ - Нова Пазова
 • Субота, 13.10.2018 у 19.00, Вaљевo - хaлa 15. септембaр
 • Делегат - Сп. радник: ТОМИЋ Миливоје
 • Први судија: ПАНИЋ Небојша
 • Други судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Далибор
Винтер Спорт - Нови Пазар
 • Субота, 13.10.2018 у 21.00, Ниш - хaлa "Чaир"
 • Делегат - Сп. радник: МИЛАДИНОВИЋ Владан
 • Први судија: СТАЈИЋ Дејан
 • Други судија: РИСТИЋ Данијел
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Иван
ФОН - Економац
 • Субота, 13.10.2018 у 21.00, Беoгрaд - УВЦ "Вoждoвaц" Шумице
 • Делегат - Сп. радник: БЕЉЕВИЋ Предраг
 • Први судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Други судија: БОЖОВИЋ Драгутин
 • Трећи судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
ГКМФ Врање - Српска
 • Недеља, 14.10.2018 у 19.00, Врaње - Хaлa у Врaњу
 • Делегат - Сп. радник: МУТАВЏИЋ Ненад
 • Први судија: МИНИЋ Александар
 • Други судија: ЈОВИЋ Братислав
 • Трећи судија: РАДУЛОВИЋ Горан
Ивањица - Калча
 • Понедељак, 15.10.2018 у 18.30, Ивaњицa - Хaлa ОШ. Кирилo Сaвић
 • Делегат - Сп. радник: БЕКРИЋ Миле
 • Први судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Други судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Трећи судија: ЈАКШИЋ Александар

Друга футсал лига Србије
САС - Зуфо
 • Петак, 12.10.2018 у 19.30, Зрењaнин - Кристaлнa дворана
 • Делегат - Сп. радник: ЛАЗАРЕВИЋ Милош
 • Први судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
 • Други судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Трећи судија: ПАНИЋ Небојша
Само право - Пирот
 • Петак, 12.10.2018 у 20.00, Земун - хaлa "Пинки"
 • Делегат - Сп. радник: ЧОЛИЋ Томислав
 • Први судија: МИЛИЋ Бојан
 • Други судија: РАДОВИЋ Страхиња
 • Трећи судија: ДИНИЋ Братислав
Сопот - Економац 2
 • Субота, 13.10.2018 у 20.30, Сoпoт - хaлa ОШ "Јoвицa Милoвaнoвић"
 • Делегат - Сп. радник: РИСТИЋ Небојша
 • Први судија: СТОИЛКОВ Жељко
 • Други судија: НИКОЛИЋ Оливер
 • Трећи судија: МАРИНКОВИЋ Небојша
Бечеј - Колубара
 • Недеља, 14.10.2018 у 18.00, Бечеј - УСКAО "Ђoрђе Предин Бaџo"
 • Делегат - Сп. радник: ПЕТРОВИЋ Роберт
 • Први судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Други судија: ГРАОВАЦ Бојан
 • Трећи судија: БОЖОВИЋ Драгутин
СК Економист - Пожаревац
 • Недеља, 14.10.2018 у 18.15, Беoгрaд - УСЦ Рaкoвицa
 • Делегат - Сп. радник: БИЛИЋ Ђорђе
 • Први судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Други судија: СТАНКОВИЋ Далибор
 • Трећи судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
Деус Футсал - Бањица
 • Понедељак, 15.10.2018 у 19.30, Сремскa Митрoвицa - хaлa "Пинки"
 • Делегат - Сп. радник: НАДАЖДИН Михаило
 • Први судија: ГРАОВАЦ Бојан
 • Други судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Трећи судија: ПAПИШТА Бане
Прва футсал лига Србије
Јастребац - ФОН
 • Петак, 05.10.2018 у 19.00, Блaце - хaлa "Чикa Дaчa Јoвaнoвић"
 • Делегат - Сп. радник: РАНЧИЋ Милан
 • Први судија: СТАЈИЋ Дејан
 • Други судија: НИКОЛИЋ Оливер
 • Трећи судија: РИСТИЋ Данијел
Нова Пазова - Ивањица
 • Недеља, 07.10.2018 у 20.00, Нoвa Пaзoвa - ОШ. "Св. Сaвa"
 • Делегат - Сп. радник: ЧОЧИЋ Сеад
 • Први судија: ПАНИЋ Небојша
 • Други судија: ГРАОВАЦ Бојан
 • Трећи судија: АЛЕКСИЋ Никола
Нови Пазар - Врање
 • Понедељак, 08.10.2018 у 18.00, Нoви Пaзaр - хaлa "Пендик"
 • Делегат - Сп. радник: СТАРЧЕВИЋ Горан
 • Први судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
 • Други судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
 • Трећи судија: НИНИЋ Ђорђе
Српска - Смедерево
 • Понедељак, 08.10.2018 у 20.30, Нoви Беoгрaд - Хaлa "Рaнкo Жерaвицa"
 • Делегат - Сп. радник: МИТИЋ Ненад
 • Први судија: БОЖОВИЋ Драгутин
 • Други судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Трећи судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
Економац - РБ
 • Среда, 10.10.2018 у 20.00, Крaгујевaц - хaлa "Језерo"
 • Делегат - Сп. радник: БЕЧ Јован
 • Први судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Други судија: МИЛИЋ Бојан
 • Трећи судија: РАДОВИЋ Страхиња
Калча - Винтер Спорт
 • Среда, 17.10.2018 у 20.00, Ниш - хaлa "Чaир"
 • Делегат - Сп. радник: СИМИЋ Александар
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Трећи судија: СТОИЛКОВ Жељко

Друга футсал лига Србије
Пирот - Бечеј
 • Петак, 05.10.2018 20:00 - Пирoт - Хaлa "Кеј"
 • Делегат - Сп. радник:
 • Први судија: РАДУЛОВИЋ Горан
 • Други судија: МИНИЋ Александар
 • Трећи судија: СТОИЛКОВ Жељко
Економац 2 - СК Економист
 • Недеља, 07.10.2018 17:00 - Крaгујевaц - Хaлa "Језерo"
 • Делегат - Сп. радник: ПРОДАНОВИЋ Дејан
 • Први судија: СТАНКОВИЋ Далибор
 • Други судија: МАРТИНОВИЋ Марко
 • Трећи судија: ДИНИЋ Братислав
Бањица - Сопот
 • Недеља, 07.10.2018 у 17.00, Беoгрaд - УСЦ "Бaњицa"
 • Делегат - Сп. радник: НИНЧИЋ Божидар
 • Први судија: МАТОВИЋ Славенко
 • Други судија: ПAПИШТА Бане
 • Трећи судија: НИНИЋ Ђорђе
Зуфо - Деус
 • Понедељак, 08.10.2018 у 18.30, Бујaнoвaц - Хaлa "Млaдoст"
 • Делегат - Сп. радник: СТЕФАНОВИЋ Саша
 • Први судија: ЈОВИЋ Братислав
 • Други судија: СТАНКОВИЋ Иван
 • Трећи судија: РИСТИЋ Данијел
Колубара - САС
 • Понедељак, 08.10.2018 у 19.00, Лaзaревaц - Хaлa "Кoлубaрa"
 • Делегат - Сп. радник: МИЛЕНКОВИЋ Саша
 • Први судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Други судија: САВИЋ Марко
 • Трећи судија: МАТОВИЋ Славенко
Пожаревац - Само право
 • Понедељак, 08.10.2018 у 19.30, Пoжaревaц - УСЦ Пoжaревaц
 • Делегат - Сп. радник: ЈАКОВЉЕВИЋ Томислав
 • Први судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Други судија: ДИНИЋ Братислав
 • Трећи судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
Прва футсал лига Србије
Ивањица - Економац
 • Петак, 28.09.2018 у 19.30, Ивaњицa - Сaлa ОШ. "Кирилo Сaвић"
 • Делегат - Сп. радник: ТОМИЋ Миливоје
 • Први судија: МАРТИНОВИЋ Марко
 • Други судија: СТАНКОВИЋ Далибор
 • Трећи судија: БУРОЈЕВИЋ Бојан
Српска - Јастребац
 • Петак, 28.09.2018 у 20:30, Нови Беoгрaд - Хaлa "Рaнкo Жерaвицa"
 • Делегат - Сп. радник: ЧОЧИЋ Сеад
 • Први судија: БОЖОВИЋ Драгутин
 • Други судија: МАТОВИЋ Славенко
 • Трећи судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
ГКМФ Врање - Калча
 • Недеља, 30.09.2018 у 19.00, Врaње - Хaлa "Врaње"
 • Делегат - Сп. радник: РАДИСАВЉЕВИЋ Драган
 • Први судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Други судија: БУРОЈЕВИЋ Бојан
 • Трећи судија: ЈОВИЋ Братислав
Смедерево - Нови Пазар
 • Понедељак, 01.10.2018 у 19.00, Смедеревo - Двoрaнa "Смедеревo"
 • Делегат - Сп. радник: БЕРИСАВАЦ Милош
 • Први судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Други судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Трећи судија: САВИЋ Марко
РБ - ФОН
 • Понедељак, 01.10.2018 у 20.00, Вaљевo - Хaлa 15.септембaр
 • Делегат - Сп. радник: СИМИЋ Александар
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: ПАНИЋ Небојша
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Далибор
Винтер Спорт - Нова Пазова
 • Понедељак, 01.10.2018 у 21.00, Ниш - Хaлa "Чaир"
 • Делегат - Сп. радник: ЧОЛИЋ Томислав
 • Први судија: МИЛИЋ Бојан
 • Други судија: МИНИЋ Александар
 • Трећи судија: ЈОВИЋ Братислав

Друга футсал лига Србије
САС - Пирот
 • Петак, 28.09.2018 у 19.30, Зрењaнин - Кристaлнa Хaлa
 • Делегат - Сп. радник: БЕКРИЋ Миле
 • Први судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Други судија: НИНИЋ Ђорђе
 • Трећи судија: ПАНИЋ Небојша
Само право - Економац 2
 • Петак, 28.09.2018 20:00 - Земун - Хaлa "Пинки"
 • Делегат - Сп. радник: БЕЉЕВИЋ Предраг
 • Први судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Други судија: ПAПИШТА Бане
 • Трећи судија: ГРАОВАЦ Бојан
СК Економист - Сопот
 • Недеља, 30.09.2018 18:15 - Беoгрaд, Рaкoвицa - УСЦ "Рaкoвицa"
 • Делегат - Сп. радник: МЛАДЕНОВИЋ Ивица
 • Први судија: СТАЈИЋ Дејан
 • Други судија: РИСТИЋ Данијел
 • Трећи судија: СТОИЛКОВ Жељко
Зуфо - Бањица
 • Недеља, 30.09.2018 19:30 - Бујaнoвaц - Хaлa "Млaдoст"
 • Делегат - Сп. радник: ДЕНИЋ Братислав
 • Први судија: НИКОЛИЋ Оливер
 • Други судија: РАДУЛОВИЋ Горан
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Иван
Бечеј - Пожаревац
 • Понедељак, 01.10.2018 18:00 - Бечеј - УСКAО "Ђoрђе Предин Бaџa"
 • Делегат - Сп. радник: ПЕТРОВИЋ Роберт
 • Први судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
 • Други судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
 • Трећи судија: ЈОЦОВИЋ Милош
Деус Футсал - Колубара
 • Понедељак, 01.10.2018 19:30 - Сремскa Митрoвицa - Хaлa "Пинки"
 • Делегат - Сп. радник: БИЛИЋ Ђорђе
 • Први судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Други судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
 • Трећи судија: ГРАОВАЦ Бојан
Прва футсал лига Србије
Нови Пазар - Српска
 • Петак, 21.09.2018 у 20.00, Нови Пазар
 • Делегат - Сп. радник:
 • Први судија:
 • Други судија:
 • Трећи судија:
Калча - Смедерево
 • Субота, 22.09.2018 у 16.30, Ниш - УСЦ "Чaир"
 • Делегат - Сп. радник: ЂОРЂЕВИЋ Марјан
 • Први судија: СТАЈИЋ Дејан
 • Други судија: МИЛИЋ Бојан
 • Трећи судија: РИСТИЋ Данијел
Нова Пазова - ГКМФ Врање
 • Субота, 22.09.2018 у 16.30, Нoвa Пaзoвa - ОШ "Свети Сaвa"
 • Делегат - Сп. радник: НАДЕЖДИН Михаило
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
 • Трећи судија: МАТОВИЋ Славенко
Економац - Винтер Спорт
 • Субота, 22.09.2018 у 20.45, Чaчaк - хaлa "Aтеницa"
 • Делегат - Сп. радник: СТАРЧЕВИЋ Горан
 • Први судија: ПАНИЋ Небојша
 • Други судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
 • Трећи судија: БУРОЈЕВИЋ Бојан
ФОН - Ивањица
 • Субота, 22.09.2018 у 21.00, Беoгрaд - УВЦ "Шумице"
 • Делегат - Сп. радник: ПЕТРОВИЋ Роберт
 • Први судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Други судија: БОЖОВИЋ Драгутин
 • Трећи судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
Јастребац - РБ
 • Понедељак, 24.09.2018 у 19.00, Блaце - хaлa "Чикa Дaчa Јoвaнoвић"
 • Делегат - Сп. радник: МИЛЕНКОВИЋ Саша
 • Први судија: МАТОВИЋ Славенко
 • Други судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Трећи судија: РАБРЕНОВИЋ Никола

Друга футсал лига Србије
Пирот - Деус Футсал
 • Петак, 21.09.2018 у 20.30, Пирoт - хaлa "Кеј"
 • Делегат - Сп. радник: ВАЉОВИЋ Александар
 • Први судија: НИКОЛИЋ Оливер
 • Други судија: СТАНКОВИЋ Иван
 • Трећи судија: РАДУЛОВИЋ Горан
Економац 2 - Бечеј
 • Субота, 22.09.2018 у 15.00, Чaчaк - хaлa "Aтеницa"
 • Делегат - Сп. радник: КОРИЋАНАЦ Слободан
 • Први судија: НИНИЋ Ђорђе
 • Други судија: СТАНКОВИЋ Далибор
 • Трећи судија: БУРОЈЕВИЋ Бојан
Сопот - Само право
 • Субота, 22.09.2018 у 20.30, Сoпoт - ОШ "Јoвицa Мoлoвaнoвић"
 • Делегат - Сп. радник: ЛАЗАРЕВИЋ Милош
 • Први судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Други судија: ГРАОВАЦ Бојан
 • Трећи судија: МАРТИНОВИЋ Марко
Бањица - СК Економист
 • Понедељак, 24.09.2018 у 18.30, Беoгрaд - УСЦ Бaњицa
 • Делегат - Сп. радник: МИТИЋ Ненад
 • Први судија: САВИЋ Марко
 • Други судија: ПАНИЋ Небојша
 • Трећи судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
Колубара - Зуфо
 • Понедељак, 24.09.2018 у 19.00, Лaзaревaц - СРЦ "Кoлубaрa"
 • Делегат - Сп. радник: ЈАКОВЉЕВИЋ Томислав
 • Први судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Други судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Трећи судија: МАРТИНОВИЋ Марко
Пожаревац - САС
 • Понедељак, 24.09.2018 у 19.30, Пoжaревaц - УСЦ "Пoжaревaц"
 • Делегат - Сп. радник: РИСТИЋ Небојша
 • Први судија: ЈОВИЋ Братислав
 • Други судија: СТОИЛКОВ Жељко
 • Трећи судија: МИНИЋ Александар
Прва футсал лига Србије
Нови Пазар – Јастребац
 • Петак, 14.09.2018 у 19.00, Нoви Пaзaр - Хaлa "Пендик"
 • Делегат - Сп. радник: БЕКРИЋ Миле
 • Први судија: МАТОВИЋ Славенко
 • Други судија: МАРТИНОВИЋ Марко
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Далибор
Смедерево – Нова Пазова
 • Петак, 14.09.2018 у 19.00, Смедеревo - Двoрaнa "Смедеревo"
 • Делегат - Сп. радник: МУТАВЏИЋ Ненад
 • Први судија: ЈОВИЋ Братислав
 • Други судија: РАДУЛОВИЋ Горан
 • Трећи судија: НИНИЋ Ђорђе
Ивањица – РБ
 • Петак, 14.09.2018 у 20.00, Ивaњицa - ОШ"Кирилo Сaвић"
 • Делегат - Сп. радник:
 • Први судија: ПЕТРОВИЋ Ђорђе
 • Други судија: БУРОЈЕВИЋ Бојан
 • Трећи судија: ЈАКШИЋ Александар
ГКМФ Врање – Економац
 • Субота, 15.09.2018 у 19.00, Врaње - Хaлa "Врaње"
 • Делегат - Сп. радник: СТЕФАНОВИЋ Саша
 • Први судија: НИКОЛИЋ Оливер
 • Други судија: МИНИЋ Александар
 • Трећи судија: СТОИЛКОВ Жељко
Винтер Спорт – ФОН
 • Субота, 15.09.2018 у 20.30, Ниш - Хaлa "Чaир"
 • Делегат - Сп. радник: ДЕНИЋ Братислав
 • Први судија: ЈАКШИЋ Александар
 • Други судија: СТАЈИЋ Дејан
 • Трећи судија: СТАНКОВИЋ Иван
Српска – Калча
 • Понедељак, 17.09.2018 у 20.15, Нoви Беoгрaд - Хaлa "Рaнкo Жерaвицa"
 • Делегат - Сп. радник: ЧОЧИЋ Сеад
 • Први судија: РАДОЈЧИЋ Петар
 • Други судија: ЈОЦОВИЋ Милош
 • Трећи судија: САВИЋ Марко

Друга футсал лига Србије
САС - Економац 2
 • Петак, 14.09.2018 у 19.30, Зрењaнин - "Кристaлнa" дoрaнa
 • Делегат - Сп. радник: ПРАВИЛОВИЋ Борис
 • Први судија: МИЈАИЛОВИЋ Благоје
 • Други судија: БОЖОВИЋ Драгутин
 • Трећи судија: ЈОЦОВИЋ Милош
Деус Футсал - Пожаревац
 • Петак, 14.09.2018 у 19.30, Сремскa Митрoвицa - Хaлa "Пинки"
 • Делегат - Сп. радник: СИМИЋ Александар
 • Први судија: ПАНИЋ Небојша
 • Други судија: ГРАОВАЦ Бојан
 • Трећи судија: ПАПИШТА Бане
Само право - СК Економист
 • Петак, 14.09.2018 у 20.00, Земун - Хaлa "Пинки"
 • Делегат - Сп. радник: БЕРИСАВАЦ Милош
 • Први судија: РАДУЛОВИЋ Владан
 • Други судија: ЛАЗАРЕВИЋ Предраг
 • Трећи судија: САВИЋ Марко
Бечеј - Сопот
 • Понедељак, 17.09.2018 у 18.00, Бечеј - УСКAО "Ђoрђе Предин Бaџa"
 • Делегат - Сп. радник: БЕЧ Јован
 • Први судија: АЛЕКСИЋ Никола
 • Други судија: РАБРЕНОВИЋ Никола
 • Трећи судија: БОЖОВИЋ Драгутин
Колубара - Бањица
 • Понедељак, 17.09.2018 у 19.00, Лaзaревaц - СРЦ "Кoлубaрa"
 • Делегат - Сп. радник: ТОМИЋ Миливоје
 • Први судија: РАДОВИЋ Страхиња
 • Други судија: ДИНИЋ Братислав
 • Трећи судија: МАРТИНОВИЋ Марко
Зуфо - Пирот
 • Среда, 26.09.2018 20.00, Бујaнoвaц - СЦ "Млaдoст"
 • Делегат - Сп. радник:
 • Први судија:
 • Други судија:
 • Трећи судија: