ФСС умањио накнаде за службена лица на футсал утакмицама

Одбор за хитна питања ФСС на седници одржаној 15. септембра донео је одлуку о накнадама службеним лицима на утакмицама футсал лига ФС Србије.

Клуб домаћин судијама, делегатима, комесару за безбедност и за обављање дужности на утакмицама Прве, Друге и Треће футсал лиге исплаћује накнаде и путне трошкове, а ФС Србије специјалном посмтрачу суђења за обављање дужности исплаћује накнаде и путне трошкове и то:

Првом и другом судији Прве футсал лиге – 4.000,00 рсд,

Првом и другом судији Друге футсал лиге – 3.000,00 рсд,

Првом и другом судији Треће футсал лиге – 2.500,00 рсд,

Делегатима Прве футсал лиге, специјалним посматрачима суђења, комесару за безбедност – 3.000,00 рсд,

Делегатима Друге футсал лиге, специјалним посматрачима суђења, комесару за безбедност – 2.500,00 рсд, и

Делегатима Треће футсал лиге, специјалним посматрачима суђења, комесару за безбедност – 2.000,00 рсд.

Судије, делегати, специјални посматрачи суђења, и комесари за безбедност, за обављање службене дужности могу користити сопствени аутомобил и наплаћивати путне трошкове у износу од 20,00 рсд по пређеном километру, од места боравка до места обављања службене дужности и обратно. Службена лица не могу наплаћивати дневнице.

Судије од наплаћене накнаде за суђење утакмице уплаћују износ од 20% Фудбалском савезу Србије за стручно усавршавање судија на текућем рачуну ФСС у року од два дана по одигравању утакмице.

Горе наведена одлука одбора за хитна питања ФСС ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу Фудбалског савеза Србије „Фудбал“.

(Фото: www.fss.rs)