FSV: Apatin domaćin finala KUP-a Vojvodine

Finalna utakmica FUTSAL KUP-a na teritoriji FS Vojvodine, odigraće se u terminu 03. februara 2018. godine (nedelja) od 18.00 časova u APATINU, u sportskoj hali osnovne škole „ŽARKO ZRENJANIN“ a kompletnu organizaciju i troškove organizacije snosi klub domaćin na ovoj utakmici, KMF „APA FUTSAL“. Dva sata ranije, u 16.00 časova odigraće se revijalna utakmica selekcija Vojvodine, sastavljenih od igrača učesnika Omladinske futsal lige, a po izboru selektora Mirickog Igora i njegovih pomoćnika Varađan Nenada i Mandić Ivana.

O B R A Z L O Ž E NJ E

      Kandidature oba futsal kluba su stigle u predviđenom roku i ispravne u kancelariju FSV. Kako su obe kandidature imale svojih prednosti, komesar za takmičenje je nakon konsultacija sa svim relevantnim faktorima FS Vojvodine, ceneći ponudu, prihvatio kandidaturu KMF „APA FUTSAL“, kao bolju. Jer je imenovani klub ispoštovao sve aspekte u ponudi, obezbedivši sve uslove koje Propozicije traže, ali i ponudio dodatne uslove (prisustvo devojaka iz KUD-a, obezbeđena večera za oba kluba i goste, obezbeđeno osveženje za obe ekipe omladinaca, kao i lanč paketi za obe ekipe), obezbeđeni svi troškovi službenih lica, kao i troškovi organizacije i dodatnih lica koja su neophodna u organizaciji ovakve utakmice.

KMF „SAS“ je takođe pravovremeno i ispravno istakao svoju kandidaturu, uz obezbeđene sve uslove (hala, razglas,troškovi sl.lica),  ali bez dodatnih sadržaja.

Ceneći sve navedeno (prezentovano Fudbalskom savez Vojvodine), a kako je KMF „APA FUTSAL“ ujedno i prošlogodišnji finalista, a koji je zahtevao organizaciju, ali je nije tada dobio, donešena je odluka, kao što je navedeno, te shodno ovoj odluci, klubovi su dužni postupiti kao što je navedeno i  u konsultacijama sa Komesarom za takmičenje izvršiti potpunu pripremu finalne utakmice, koja je u FSV, uvek predstavljala pravi spektakl.

Napomena klubovima: Pravo nastupa na ovoj utakmici, imaće svi pravilno preregistrovani igrači, obzirom na odluku FSSo potpunoj preregistraciji svih igrača, zbog prelaska na Komet sistem.