ORLOVI ZA IRAN: Ivančić vratio Rajčevića!

Selektor Srbije Goran Ivančić obelodanio je spisak od 14 reprezentativaca za dvomeč sa Iranom: 4. i 5. februara, u Loznici i Šapcu.

Okupljanje Orlova zakazano je za utorak, 29. januar, u Sportskom centru FSS, u Staroj Pazovi.

GOLMANI

Mi­o­drag Ak­sen­ti­je­vić (Tju­men, Ru­si­ja)

Ja­kov Vu­lić (No­va Pa­zo­va)

IGRAČI

Mla­den Ko­cić (Tju­men, Ru­si­ja)

Slo­bo­dan Raj­če­vić (Bank ov Bejrut, Liban)

Dra­gan To­mić (Bank ov Bej­rut, Li­ban)

Mi­loš Si­mić (Ha­la­daš, Ma­đar­ska)

Ste­fan Ra­kić (Mostar SG, BiH)

Vla­dan Ve­sić (Mo­star SG, BiH)

Jo­van La­za­re­vić (Bu­ri­njo­sa, Por­tu­ga­l)

Mar­ko Pr­šić (Slavija, Češka)

Mar­ko Ra­do­va­no­vić (Sla­vi­ja, Če­ška)

De­nis Ra­mić (Li­ti­ja, Slo­ve­ni­ja)

Mi­loš Stoj­ko­vić (Fu­tu­re net, Slo­ve­ni­ja)

Stra­hi­nja Pe­trov (FON)

U stručnom štabu, pored selektora Gorana Ivančića, nalaze se treneri Voj­kan Vuk­mi­ro­vić, Vla­di­mir Jo­va­no­vić i Bo­jan An­to­nić, dr Mi­ro­slav Ni­ko­lić, fi­zi­o­te­ra­pe­ut Mi­ša Ma­te­jić, eko­nom Ne­ma­nja Pa­pri­ca i tim-me­na­džer Igor Ga­čić.

U reprezentaciju se posle kratke pauze vratio Slobodan Rajčević: rekorder po broju utakmica za Srbiju i učesnik čak pet EP (Por­tu­ga­l 2007, Ma­đar­ska 2010, Hr­vat­ska 2012, Sr­bi­ja 2016. i Slo­ve­ni­ja 2018) i jednog SP (Tajland 2012)

Lepa vest za ljubitelje futsala u Loznici i Šapcu: ulaz na mečeve Srbija – Iran biće besplatan, međutim, štampaju se ulaznice, te organizatori, usled velikog interesovanja, mole zainteresovane da što pre nabave dragoceno parče hartije.

Iran je velesila u futsalu: na SP u Ko­lum­bi­ji 2016. bio je tre­ći, dok je 12 puta bio šampion Azije (održano 15 prvenstava)


TV prenos iz Loznice

U majstorijama Srba i Iranaca moći će da uživaju i ljubitelji futsala kraj malih ekrana.

Meč u Loznici, 4. februara, počinje u 19 časova i direktno će ga prenositi TV Arena sport.

Dan kasnije, u Šapcu, „bubamara” će se zakotrljati u 20.00.