КУП СРБИЈЕ: Пазарци освојили Бањицу, без изненађења у Прокупљу, негостољубиви Јастребац и Економац

У полуфинале Купа Србије пласирали су се Нови Пазар, Јастребац, Економац и Нова Пазова!

Четвртфинални дуели донели су сјајан футсал и много узбуђења. Тим из града на Јошаници као гост надиграо је Бањицу (8:3; погледајте), Блачани су код куће били бољи од ФОН-а (5:2), Крагујевчани су у „Језеру” демонстирали снагу против Српске (5:0), док Нова Пазова није дозволила четвртолигашу Прокупљу да на домаћем паркету приреди још једно изненађење (6:1).

СПЕКТАКЛ У ГЛАВНОМ ГРАДУ: Детаљ пред почетак меча Бањица – Нови Пазар Фото: Фејсбук

Ба­њи­ца – Но­ви Па­зар 3:8 (2:5)

Београд – Дворана: СЦ „Во­ждо­вац” на Ба­њи­ци. Гле­да­ла­ца: 500. Су­ди­је: Пе­тар Ра­дој­чић (Ин­ђи­ја), Ба­не Па­пи­шта (Сремска Ми­тро­ви­ца) и Бојан Граовац (Рума). Стрел­ци: 0:1 Алек­сић у 3, 0:2 Му­тав­џић у 3, 0:3 Ел­дин Ре­џо­вић у 6, 0:4 Ра­де­ти­нац у 7, 1:4 Си­ме­у­но­вић у 11, 2:4 Ру­жи­чић у 11, 2:5 Алек­сић у 20, 2:6 Ел­дин Ре­џо­вић у 24, 3:6 Кр­стић у 34, 3:7 Са­до­вић у 35, 3:8 Му­тав­џић у 36. ми­ну­ту. Жу­ти кар­то­ни: Ру­жи­чић, Ете­ро­вић (Ба­њи­ца), Ен­сар Ре­џо­вић (Но­ви Па­зар).

Нагомилавање прекршаја: Бањица 6 (3-3), Нови Пазар 10 (5-5).

БА­ЊИ­ЦА: Н. ПА­ВЛО­ВИЋ, КР­СТИЋ, РИ­СТА­НО­ВИЋ, ВА­СО­ВИЋ, РУ­ЖИ­ЧИЋ, Си­ме­у­но­вић, Шће­па­но­вић, А. Па­вло­вић, Стој­ко­вић, Ете­ро­вић, Вла­шки, Ка­ње­вац, Дим­чић, Де­ста­ни.

НО­ВИ ПА­ЗАР: ХОТ, АЛЕК­СИЋ, ЕЛ­ДИН РЕ­ЏО­ВИЋ, СА­ДО­ВИЋ, МУ­ТАВ­ЏИЋ, Ко­стић, Ра­де­ти­нац, Му­јо­вић, Ен­сар Ре­џо­вић, Јо­ва­но­вић.


Ја­стре­бац – ФОН 5:2 (2:1)

Блаце – Дворана: „Чика Дача Јовановић”. Гледалаца: 200. Судије: Александар Јакшић (Горњи Миановац), Бојан Буројевић (Чачак) и Душан Арсовић (Горњи Милановац). Стрел­ци: 1:0 Ра­до­ји­чић у 3, 2:0 Кне­же­вић у 10, 2:1 Пе­тров у 12, 2:2 Пе­шић у 23, 3:2 Ву­кај­ло­вић у 28, 4:2 Цве­та­но­вић у 37, 5:2 Радојичић у 38. ми­ну­ту. Жути картони: Судимац (Јастребац), Пешић (ФОН).

Нагомилавање прекршаја: Јастребац 7 (4-3), ФОН 5 (3-2).

ЈА­СТРЕ­БАЦ: ПА­ВЛО­ВИЋ, ЦВЕ­ТА­НО­ВИЋ, КНЕ­ЖЕ­ВИЋ, ВУ­ЛЕ­ТИЋ, ВУ­КАЈ­ЛО­ВИЋ, Са­вић, Ми­лен­ко­вић, Ми­цић, Рај­ко­вић, Та­на­ско­вић, Су­ди­мац, Уро­ше­вић, Ра­до­ји­чић, Га­јић.

ФОН: ЈО­СИ­МО­ВИЋ, ПЕ­ТРА­ШЕ­ВИЋ, ПЕ­ТРОВ, ПЕ­ШИЋ, СТАН­КО­ВИЋ, Ма­нић, Ка­ла­но­вић, Ко­ко­то­вић, Алек­сић, Ерац, Па­вло­вић, Ра­мо­вић.Еко­но­мац – Срп­ска 5:0 (4:0)

Кра­гу­је­вац – Дворана: „Је­зе­ро”. Гле­да­ла­ца: 200. Су­ди­је: Александар Ми­нић (Кња­же­вац), Иван Стан­ко­вић (Ниш) и Страхиња Радовић (Крагујевац). Стрел­ци: 1:0 Ми­ло­са­вље­вић у 4, 2:0 Игор у 7, 3:0 Ви­тор Уго у 16, 4:0 Игор у 18, 5:0 Ма­ти­је­вић у 39. ми­ну­ту.

На­го­ми­ла­ва­ње пре­кр­ша­ја: Еко­но­мац 7 (4-3), Срп­ска 4 (3-1).

ЕКО­НО­МАЦ: АН­ТО­НИЋ, ПЕ­РИЋ, ИГОР, ВИ­ТОР УГО, ТА­ЛЕС, Ма­ти­је­вић, Рнић, Стој­чев­ски, Ми­ло­са­вље­вић, Со­ро­кин, Иван­ко­вић, Ра­ки­ће­вић, Мом­чи­ло­вић.

СРП­СКА: ТО­МИЋ, Д. ПО­ПО­ВИЋ, БО­ДО­ЊИ, БР­КИЋ, СИН­ЂИЋ, Сто­шић, Бо­ри­са­вље­вић, Б. По­по­вић, Ср­да­но­вић, Рат­ко­вић, Ста­нић, Рад­ма­но­вић.


Прокупље – Нова Пазова 1:6 (1:2)

Прокупље – Дворана: „Др Зоран Ђинђић”. Гледалаца: 1.200. Судије: Дејан Стајић (Врање), Милош Грујић (Ниш) и Данијел Ристић (Врање). Стрелци: 0:1 Рокнић у 9, 0:2 Станојевић у 16, 1:2 Перишић у 19, 1:3 Копања у 21, 1:4 Лазић у 27, 1:5 Лазић у 28, 1:6 Дујић у 38. минуту.

ПРОКУПЉЕ: СТЕФАНОВ, МИТРОВИЋ, ЛУТОВАЦ, МАРКОВИЋ, СТОЈКОВИЋ, Перишић, Никетић, Милосављевић, Живковић, Грујић, Љубисављевић.

НОВА ПАЗОВА: СТОЈНИЋ, РОКНИЋ, КОПАЊА, ЖИВИЋ, СТАНОЈЕВИЋ, Дујић, Шошо, Лазић, Живановић, Тепавчевић, Пенезић.


ЧЕТВРТФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ

Среда, 20. март

БЕОГРАД: Бањица – Нови Пазар 3:8 (2:5)

(Симеуновић 11, Ружичић 11, Крстић 34 – Алексић 3, 20, Мутавџић 3, 36, Ел. Реџовић 6, 24, Радетинац 7, Садовић 35)

БЛАЦЕ: Јастребац – ФОН 5:2 (2:1)

(Радојичић 3, 38, Кнежевић 10, Вукајловић 28, Цветановић 37 – Петров 12, Пешић 23)

КРАГУЈЕВАЦ: Економац – Српска 5:0 (4:0)

(Милосављевић 4, Игор 7, 18, Витор Уго 16, Матијевић 39)

ПРОКУПЉЕ: Прокупље – Нова Пазова 1:6 (1:2)

(Перишић 19 – Рокнић 9, Станојевић 16, Копања 21, Лазић 27, 28, Дујић 38)


Насловна: Заједнички снимак играча Прокупља и Нове Пазове Фото: Фејсбук