ОРЛОВИ У АЛМЕРЕУ: Србија циља девету победу против Холандије

Ре­пре­зен­та­ци­ја Ср­би­је од­и­гра­ће ве­че­рас пр­ву од две при­ја­тељ­ске утак­ми­це са Хо­лан­ди­јом – у Алмереу (20.00).

Орлови желе још више да увећају позитиван биланс са Лалама, до сада, из 14 мечева, чак осам победа, пет ремија и пораз. Да ли је и девети тријумф на видику?

Реванш је на програму сутра, у Волендаму (20.00)

Ду­е­ли са Холандијом чети селектора Горана Иванчића пред­ста­вља­ће ге­не­рал­ну про­бу за ква­ли­фи­ка­ци­о­ни тур­нир за СП 2020: од 23. до 26. ок­то­бра у Фран­цу­ској, у кон­ку­рен­ци­ји до­ма­ћи­на, Бел­ги­је и Швај­цар­ске (две пр­во­пла­си­ра­не се­лек­ци­је из­бо­ри­ће про­лаз у елит­ну рун­ду).

Немања Мом­чи­ло­вић има тем­пе­ра­ту­ру – под знаком је питања, Марко Пршић, такође, дошао је с повредом примицача (Игор Гачић, тим менаџер)


Досадашњи мегдани:

19.12.1990. (Лас Палмас, Шпанија)

Србија – Холандија 6:2

16.4.1992. (Аћиреале, Италија)

Холандија – Србија 2:2

23.2.1999. (Гранада, Шпанија)

Србија – Холандија 1:1

3.2.2000. (Салу, Финска)

Холандија – Србија 4:1

20.11.2001. (Лик, Холандија)

Холандија – Србија 2:5

21.11.2001 (Лик, Холандија)

Холандија – Србија 3:3

25.2.2007. (Рут, Холандија)

Србија – Холандија 6:0

24.2.2011. (Ротердам, Холандија)

Холандија – Србија 3:3

7.1.2013. (Београд, Србија)

Србија – Холандија 4:1

8.1.2013. (Београд, Србија)

Србија – Холандија 4:2

5.1.2015. (Алмере, Холандија)

Холандија – Србија 1:2

6.1.2015. (Алмере, Холандија)

Холандија – Србија 2:3

31.10.2016. (Нови Сад, Србија)

Србија – Холандија 2:2

1.1.2016. (Зрењанин, Србија)

Србија – Холандија 3:2


Фото: ФСС / Игор Гачић