ПРЕОКРЕТ У ЛУБИНУ: Србија водила до 34. минута против Пољске, али…

И то се догађа: Србија је вечерас у Лубину водила све до 34. минута против Пољске и… Доживела пораз!

Први од два пријатељска меча припао је домаћину после великог преокрета, на крилима стрелаца: Михала Кубика, Николаја Заставника, Томаша Лутецког и Михала Марека.

С друге стране, све је кренуло као из бајке: Орлове је у вођство, већ после минут и 45 секунди, довео Стефан Ракић, али…

Србија је при вођству Пољака од 2:1 заиграла с петорицом у пољу и то јој се осветило у последњем минуту, у размаку од 35 секунди

КАПИТЕНИ: Михал Кубик и Милош Симић

Реванш Пољске и Србије на програму је сутра, у Јелч Ласковицама (18.00)


Пољ­ска – Ср­би­ја 4:1 (0:1)

Лу­бин – Гле­да­ла­ца: 2.000. Су­ди­је: Да­мјан Гра­бов­ски (Пољ­ска), Вла­дан Ра­ду­ло­вић (Ср­би­ја) и Сла­во­мир Стећ­ко (Пољ­ска). Стрел­ци: 0:1 Ра­кић у 2, 1:1 Ку­бик у 34, 2:1 За­став­ник у 37, 3:1 Лу­тец­ки у 40, 4:1 Ма­рек у 40. ми­ну­ту. Жу­ти кар­то­ни: Ку­бик (Пољ­ска), Ма­ти­је­вић (Ср­би­ја).

ПОЉ­СКА: КА­ЛУ­ЖА, ЛО­ПУК, ЗА­СТАВ­НИК, ЛУ­ТЕЦ­КИ, КРИ­Е­ЗЕЉ, Ку­бик, Чи­жек, Глад­чак, Со­лец­ки, Ле­шчак, Пје­тру­шко, Ма­рек, Вој­че­ков­ски, Ви­дук. Се­лек­тор: Бла­жеј Кор­чин­ски.

СР­БИ­ЈА: ВУ­ЛИЋ, ПЕ­ТРОВ, РА­КИЋ, ТО­МИЋ, ВУ­КА­ДИ­НО­ВИЋ, Алек­сић, Ма­ти­је­вић, Ра­мић, Ри­стић, Си­мић, Стој­ко­вић, Пе­шић, Ра­до­ва­но­вић, Мом­чи­ло­вић. Се­лек­тор: Го­ран Иван­чић.


Фото: И. Гачић