ОРЛОВИ НА ПРИПРЕМАМА У ВРШЦУ: Иванчић позвао још тројицу

Селектор Горан Иванчић окупио је Орлове у „Миленијуму”!

Репрезентација Србије, у периоду 29. јун – 3. јул, одрадиће у Вршцу мини-припреме, с једином мишљу – савладати у новембру, у баражу, Финску и изборити пласман на Светско првенство у Литванији (одложено за 2021).

Први тренинг у велелепној дворани одрадили су:

гол­ма­ни

Не­ма­ња Мом­чи­ло­вић (Мо­стар, БиХ)

Сло­бо­дан То­мић (Ке­ми, Фин­ска)

игра­чи

Дра­ган То­мић (Ха­ле Гу­ик, Бел­ги­ја)

Јо­ван Ла­за­ре­вић (Ха­ле Гу­ик, Бел­ги­ја)

Стра­хи­ња Пе­тров (Цр­ве­на зве­зда)

Да­вор По­по­вић (Цр­ве­на зве­зда)

Ан­дре­ја Стој­чев­ски (Цр­ве­на зве­зда)

Па­вле Пе­шић (ФОН)

Сте­фан Алек­сић (Вра­ње)

Ни­но­слав Алек­сић (Но­ви Па­зар)

Де­нис Ра­мић (Кал­ча)

Ла­зар Ми­ло­са­вље­вић (Ве­спрем, Ма­ђар­ска)

Алек­сан­дар Га­ври­ло­вић (Кеч­ке­мет, Ма­ђар­ска)

Ми­лош Си­мић (Ха­ла­даш, Ма­ђар­ска)

Мар­ко Пр­шић (Мер­ку­ри­ја, Ру­му­ни­ја)

Сте­фан Ра­кић (Мер­ку­ри­ја, Ру­му­ни­ја)

Накнадне позиве добили су проверени репрезентативци и интернационалци у Румунији: Марко Пршић и Стефан Ракић

Стручни штаб репрезентације Србије на мини-припремама у Вршцу чине:

селектор Горан Иванчић

тренери Вла­ди­мир Јо­ва­но­вић, Алек­са Ан­то­нић и Алек­сан­дар Пе­тро­вић

др Ми­ро­слав Ни­ко­лић

фи­зи­о­те­ра­пе­ут Јо­во Ду­ба­јић

еко­ном Не­ма­ња Па­при­ца

тим-ме­на­џер Игор Га­чић

Млади голман Лука Ђорђевић (Силико, Словенија) морао је због повреде да откаже позив, па је у државни тим кооптиран Слободан Томић

Ба­раж са Финском на програму је из­ме­ђу 2. и 11. но­вем­бра, у Ни­шу и у Ван­ти.


ФО­ТО: ФСС