ДРУГА ЛИГА: Бечеју потиски дерби, САС-у бод у Лозници

Од петка до понедељка одигране су утакмице првог кола Друге лиге, надамо се – такмичења интересантног као прошле сезоне.

Завеса је стављена потиским дербијем: Бечеј је после великог преокрета у другом полувремену као гост славио против Тисе у Новом Бечеју.

Једини реми забележен је у дуелу новајлије Лознице-град 2018 и САС-а, од гостију, поред Бечеја, победио је и Палеж у Вршцу, док су домаћи терен одбранили Металац Колорадо против Јастрепца, Зуфо против Бањице и Лесковац против Ивањице.


Ме­та­лац Ко­ло­ра­до – Ја­стре­бац 4:2 (0:2)

Горњи Милановац – Дворана: „Бреза”. Играно без присуства гледалаца. Су­ди­је: Ни­ко­ла Алек­сић и Пре­драг Ла­за­ре­вић (обојица из Бе­о­града). Стрел­ци: 0:1 Пе­тар Н. Ни­ко­лић у 4, 0:2 Кне­же­вић у 5, 1:2 Уро­ше­вић у 21, 2:2 Дми­тро­вић у 26, 3:2 Пе­тро­вић у 34, 4:2 Уро­ше­вић у 40. Жу­ти кар­то­ни: Дми­тро­вић, Пе­тро­вић (Ме­та­лац Ко­ло­ра­до), Уро­ше­вић, Кне­же­вић (Ја­стре­бац).

На­го­ми­ла­ва­ње пре­кр­ша­ја: Ме­та­лац Ко­ло­ра­до 9 (5-4), Ја­стре­бац 7 (4-3).

МЕ­ТА­ЛАЦ КО­ЛО­РА­ДО: КО­ЉА­ЈИЋ, МИ­ЛАН­КО­ВИЋ, ПЕ­ТРО­ВИЋ, УРО­ШЕ­ВИЋ, ЈЕ­РЕ­МИЋ, Че­пић, Не­дељ­ко­вић, Си­мо­вић, Ку­кољ, Дми­тро­вић, Рат­ко­вић, Ни­ко­лић, Те­шић.

ЈА­СТРЕ­БАЦ: ПЕ­ТАР П. НИ­КО­ЛИЋ, УРО­ШЕ­ВИЋ, ТРО­ЈА­НО­ВИЋ, СПА­СИЋ, ПЕ­ТАР Н. НИ­КО­ЛИЋ, Пе­тро­вић, Ра­кић, Ми­ло­са­вље­вић, Рај­ко­вић, Кне­же­вић, Ву­кај­ло­вић, Миљ­ко­вић.


Лозница-град 2018 – САС 4:4 (3:1)

Лозница – Дво­ра­на: „Ла­га­тор”. Играно без присуства гледалаца. Су­ди­је: Алек­сан­дар Јак­шић (Гор­њи Ми­ла­но­вац) и Бо­јан Бу­ро­је­вић (Ча­чак). Стрел­ци: 1:0 Авра­мо­вић у 4, 2:0 Авра­мо­вић у 10, 2:1 Ра­ден­ко­вић у 12, 3:1 Ву­ле­тић у 20, 3:2 Ру­ње­вац у 27, 3:3 Нов­ко­вић у 32, 4:3 Авра­мо­вић у 33, 4:4 Ра­ден­ко­вић у 38. ми­ну­ту.

ЛО­ЗНИ­ЦА ГРАД 2018: ЈО­ВИЋ, РО­СИЋ, МИ­ЛО­ВА­НО­ВИЋ, ВУ­ЛЕ­ТИЋ, АВРА­МО­ВИЋ, Три­фу­но­вић, Ми­лен­ко­вић, Ни­ко­лић, Бла­го­је­вић, Кне­же­вић, Ми­ла­ши­но­вић, Са­вић, Мак­си­мо­вић, Де­спо­то­вић.

САС: РО­ДИЋ, ЛОЈ­ПУР, НОВ­КО­ВИЋ, ТО­МИН, РА­ДЕН­КО­ВИЋ, Авра­мов, Ми­ли­ћев, Ру­ње­вац, Ма­сти­ло, Ара­ни­то­вић.


ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА – ПРВО КОЛО

Петак, 18. септембар

ВРШАЦ: Форум – Палеж 2:6 (2:1)

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ: Металац Колорадо – Јастребац 4:2 (2:0)

Субота, 19. септембар

БУЈАНОВАЦ: Зуфо – Бањица 4:3 (2:1)

Недеља, 20. септембар

ЛЕСКОВАЦ: Лесковац – Ивањица 3:2 (0:2)

ЛОЗНИЦА: Лозница–град 2018 – САС 4:4 (3:1)

Понедељак, 21. септембар

НОВИ БЕЧЕЈ: Тиса – Бечеј 2:5 (2:0)