ФСС: Ускоро семинар за нове тренере у футсалу – „Ц“ лиценца

У току је евидентирање заинтересованих кандидата из Београда и Војводине за упис на курс едукације ФСС за футсал тренера.


УЕФА  је априла 2020. донела нову Конвенцију у вези едукације тренера, чији  је потписник ФС Србије. На основу Конвенције УЕФА, Oдбор за хитна питања ФСС је донео нове Правилнике који регулишу рад , профилисање, едукацију и статус тренера :

 • Правилник о стручном раду ФСС,
 • Правилник о издавању дозвола за рад и статусу тренера,
 • Правилник (Ценовник) ЦЕФТ ФСС.

На основу Правилника, ЦЕФТ ФСС  обавештава заинтересоване тренере – кандидате, да могу аплицирати за курсеве едукације УЕФА/ФСС и то :

 • УЕФА Ц,
 • УЕФА Б,
 • ФСС тренер голмана,
 • ФСС футсал тренер

Тренер – кандидат мора испуњавати ОПШТЕ УСЛОВЕ (приложити потребну документацију) за све нивое УЕФА / ФСС едукације и то :

 • биометријски читач личне карте, или фотокопију важећег пасоша за стране држављане,
 • потврду о играчком искуству (од минимум 3 године) потписане и оверене од стране представника клубова или националних савеза,
 • биографију CV, која садржи и спортски CV (играча, тренера),
 • диплому завршеног средњег образовања,
 • изјаву тренера – кандидата да није кривично кажњаван за дела која га чине недостојним за обављање стручног рада у фудбалу, док трају правне последице осуде,
 • здравствено уверење о способности тренера  (не старије од шест месеци),
 • потврду ОФТ матичног савеза, о чланству у ОФТ.

Још датум није утврђен али чим се пријави довољан број кандидата, биће објављено место и датум одржавања. Цена износи 20.000,00 РСД по једном кандидату /уплату је поребно извршити пре почетка семинара/, а предавања ће се одржати током два викенда.

Више информација за семинар ФСС организатор  –  Раденко Бошковић 064/818-0150, и територију ФС Војводине – Борис Правиловић  065/308-2800.