МАЈЕС ИЗАБРАО ЗА ГРУЗИЈУ: Повратак Стојчевског под заставу, петорица из ФОН-а

Репрезентација Србије у склопу припрема за Европско првенство у Холандији одиграће две пријатељске утакмице: 16. и 18. децембра у Грузији.

Селектор Дејан Мајес саопштио је списак од 14 Орлова и окупљање заказао за понедељак, 13. децембар, дан касније предвиђен је за пут.


У Грузију, да би се опоравили од повреда, неће ићи Јован Лазаревић, Ми­лош Стој­ко­вић и Мла­ден Ко­цић. Гол­ман Не­ма­ња Мом­чи­ло­вић до­био је про­ду­же­ни од­мор (Дејан Мајес, селектор Орлова, у разговору за Спортски журнал)


На списку за гостовање Грузији су:

Гол­ма­ни

Ја­ков Ву­лић (ФОН)

Не­ма­ња Ми­ла­но­вић (Еко­но­мац)

Играчи

Дра­ган То­мић (Ха­ле Гуик, Бел­ги­ја)

Мар­ко Ра­до­ва­но­вић (ФОН)

Сло­бо­дан Рај­че­вић (ФОН)

Ла­зар Ми­ло­са­вље­вић (ФОН)

Де­нис Ра­мић (ФОН)

Мар­ко Пр­шић (Ал Ара­би, Ку­вајт)

Сте­фан Ра­кић (Рекорд Б­јел­ско-Бја­ла, Пољ­ска)

Стра­хи­ња Пе­тров (Ре­ал Сан Ђу­зе­пе, Ита­ли­ја)

Ни­но­слав Алек­сић (Кеч­ке­мет, Ма­ђар­ска)

Ђор­ђе Ро­сић (Ло­зни­ца-град 2018)

Кри­сти­јан Ва­сић (Економац)

Ан­дре­ја Стој­чев­ски (Еко­но­мац)


По­но­во је до­био по­зив гол­ман Не­ма­ња Ми­ла­но­вић, ту су још Кри­сти­јан Ва­сић и Ђор­ђе Ро­сић. СП у Ли­тва­ни­ји про­пу­стио је Ан­дре­ја Стој­чев­ски, али опо­ра­вио се од по­вре­де и по­но­во ће би­ти са на­ма (селектор Мајес)


Делимично је познат план репрезентације Србије и после провера у Грузији: Ор­ло­ви ће до­би­ти па­у­зу до 24. де­цем­бра, потом, до Нове године тре­ни­ра­ће у Ста­рој Па­зо­ви.

Завршна фаза припрема стартоваће 8. јануара, траже се противници за 10. и 12. јануар.


Европско првенство у Холандији играће се од 19. јануара до 6. фебруара; Србију, у Амстердаму, у оквиру Групе А очекују дуели са Португалом (19.1; отварање), Украјином (23.1) и Холандијом (28.1)


Фото: ФСС