MAJES IZABRAO ZA GRUZIJU: Povratak Stojčevskog pod zastavu, petorica iz FON-a

Reprezentacija Srbije u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo u Holandiji odigraće dve prijateljske utakmice: 16. i 18. decembra u Gruziji.

Selektor Dejan Majes saopštio je spisak od 14 Orlova i okupljanje zakazao za ponedeljak, 13. decembar, dan kasnije predviđen je za put.


U Gruziju, da bi se oporavili od povreda, neće ići Jovan Lazarević, Mi­loš Stoj­ko­vić i Mla­den Ko­cić. Gol­man Ne­ma­nja Mom­či­lo­vić do­bio je pro­du­že­ni od­mor (Dejan Majes, selektor Orlova, u razgovoru za Sportski žurnal)


Na spisku za gostovanje Gruziji su:

Gol­ma­ni

Ja­kov Vu­lić (FON)

Ne­ma­nja Mi­la­no­vić (Eko­no­mac)

Igrači

Dra­gan To­mić (Ha­le Guik, Bel­gi­ja)

Mar­ko Ra­do­va­no­vić (FON)

Slo­bo­dan Raj­če­vić (FON)

La­zar Mi­lo­sa­vlje­vić (FON)

De­nis Ra­mić (FON)

Mar­ko Pr­šić (Al Ara­bi, Ku­vajt)

Ste­fan Ra­kić (Rekord B­jel­sko-Bja­la, Polj­ska)

Stra­hi­nja Pe­trov (Re­al San Đu­ze­pe, Ita­li­ja)

Ni­no­slav Alek­sić (Keč­ke­met, Ma­đar­ska)

Đor­đe Ro­sić (Lo­zni­ca-grad 2018)

Kri­sti­jan Va­sić (Ekonomac)

An­dre­ja Stoj­čev­ski (Eko­no­mac)


Po­no­vo je do­bio po­ziv gol­man Ne­ma­nja Mi­la­no­vić, tu su još Kri­sti­jan Va­sić i Đor­đe Ro­sić. SP u Li­tva­ni­ji pro­pu­stio je An­dre­ja Stoj­čev­ski, ali opo­ra­vio se od po­vre­de i po­no­vo će bi­ti sa na­ma (selektor Majes)


Delimično je poznat plan reprezentacije Srbije i posle provera u Gruziji: Or­lo­vi će do­bi­ti pa­u­zu do 24. de­cem­bra, potom, do Nove godine tre­ni­ra­će u Sta­roj Pa­zo­vi.

Završna faza priprema startovaće 8. januara, traže se protivnici za 10. i 12. januar.


Evropsko prvenstvo u Holandiji igraće se od 19. januara do 6. februara; Srbiju, u Amsterdamu, u okviru Grupe A očekuju dueli sa Portugalom (19.1; otvaranje), Ukrajinom (23.1) i Holandijom (28.1)


Foto: FSS