Рајчевић: Одбранићемо част; Васић: Нисам био у стању да се ослоним на леву ногу

Репрезентација Србије сутра против домаћина Холандије (Амстердам, 20.30) у трећем колу Групе А на Европском првенству биће јача за Слободана Рајчевића, који је дуеле са Португалом (2:4) и Украјином (1:6) пропустио због коронавируса.

Популарни Боба, од пре неколико дана члан шампиона БиХ Мостара СГ Стаклорада, био је два пута негативан на тесту и стекао право да наступи на континенталној смотри.


До­че­као сам и то, ни­је би­ло ла­ко из­др­жа­ти од­се­чен од свих у че­ти­ри зи­да. Вра­ћам се у не­згод­ној си­ту­а­ци­ји, по­сле ме­ча из ко­јег ни­је­дан сег­мент игре ни­је био ва­љан. Из­ве­сно је са­мо да ће­мо се бо­ри­ти, те­шко је до­сти­ћи тих нео­п­ход­них де­вет го­ло­ва, али мо­ра­мо да од­бра­ни­мо част и ја­сно по­ка­же­мо да је ду­ел са Укра­ји­ном био са­мо лош дан, да­ле­ко од оног што овај тим мо­же (Рајчевић за Спортски журнал)


ГРУПА А – прво коло (19. јануар): Србија – Португал 2:4, Холандија – Украјина 3:2, друго коло (23. јануар): Србија – Украјина 1:6, Португал – Холандија 4:1, треће коло (28. јануар): Украјина – Португал (20.30), Холандија – Србија (20.30)


Један од трагичара у тешком поразу од Украјине био је Кристијан Васић: лопта га је после аута погодила и завршила иза леђа нашег голмана Немање Момчиловића. Аутогол као увод у неуспех.

Дебитант на великом такмичењу је, иначе, играо повређен!


Имао сам бо­ло­ве пре и то­ком утак­ми­це, а при­мио сам и ин­јек­ци­ју уочи ме­ча. Ни­сам био у си­ту­а­ци­ји да се осло­ним на ле­ву но­гу, у том не­до­стат­ку до­шло је до тог пе­ха и ауто­го­ла. Исто­вре­ме­но сам на оку др­жао уба­ци­ва­ње лоп­те из аута и игра­ча иза ле­ђа, тај ба­ланс ни­сам мо­гао да ус­по­ста­вим и то је до­при­не­ло да се лоп­та од но­ге од­би­је у мре­жу. Тру­дио сам се у на­став­ку ко­ли­ко сам мо­гао, по­сле 30. ми­ну­та ви­ше ни­сам био у ста­њу да играм (Ва­сић за Спортски журнал)


ИГРАО ПОВРЕЂЕН: Кристијан Васић Фото: УЕФА

НАЈТЕЖИ ПОРАЗИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ

Као Југославија

Шпанија – Југославија 9:3

(Мурсија, 27.11.1995, пријатељска утакмица)

Бразил – Југославија 8:1

(Рио де Жанеиро, 16.10.1997, турнир)

Бразил – Југославија 7:2

(Рио де Жанеиро, 19.10.1997, турнир)

Југославија – Шпанија 1:9

(Панчево, 25.11.1998, пријатељска утакмица)

Као Србија

Бразил – Србија 8:1

(Уберландија, 14.3.2008, пријатељска утакмица)

Либија – Србија 7:1

(Бенгази, 22.8.2008, пријатељска утакмица)

Србија – Румунија 2:7

(Београд, 24.9.2013, квалификације за ЕП)

Словачка – Србија 6:0

(Лученец, 6.12.2017, пријатељска утакмица)

Шпанија – Србија 6:0

(Елблаг, 9.4.2017, квалификације за ЕП)


Насловна: Слободан Рајчевић са Андрејом Стојчевским Фото: ФСС