ОРЛОВИ ПОСЛЕ ХОЛАНДИЈЕ: За наук!

Репрезентација Србије часно се опростила од учешћа на Европском првенству – победом у Амстердаму против домаће Холандије (3:2).

Претходни порази, од светског и европског првака Португала (2:4) и Украјине (1:6), утицали су да Орлови раније него што се очекивало заврше такмичење, на последњем месту Групе А.

Селектор Дејан Мајес коментарише:

– Остао је горак укус и поред победе над Холандијом. Ни­смо ју­ри­ли по­бе­ду од де­вет го­ло­ва раз­ли­ке ко­ли­ко је тре­ба­ло за про­лаз у но­ка­ут фа­зу, али ни­смо ни оче­ки­ва­ли да ће­мо при­ми­ти гол у ра­ној фа­зи утак­ми­це. Же­ле­ли смо ле­пу раз­ли­ку у пр­вом по­лу­вре­ме­ну, па да тек у на­став­ку раз­ми­шља­мо о убе­дљи­ви­јем три­јум­фу.Србија је у 23. минуту имала два гола минуса, али је, потом, репризирала сјајну игру из увода премијере са Португалом и прегазила Лале головима Слободана Рајчевића (видело се колико су Боба и Матијевић недостајали), Дениса Рамића и Андреје Стојчевског.

– Играчи су мој из­бор и ве­ру­јем у њих. При­шли су ду­е­лу са Хо­лан­ди­јом ка­ко тре­ба, иако смо, та­ко­ђе, би­ли де­сет­ко­ва­ни. Има­ли смо ве­ли­ки по­сед лоп­те и без­број уда­ра­ца, али по­но­во нас је ску­по ко­шта­ла глу­пост у од­бра­ни. Хте­ли смо да пре­о­кре­не­мо у на­став­ку и бит­но је да ни по­сле 0:2 ни­смо ста­ли. Бо­ри­ли смо се и по­ка­за­ли да ни­смо за­бо­ра­ви­ли да игра­мо.Селектор Мајес не може да преболи 1:6 од Холандије:

– Ни­смо за­слу­жи­ли по­раз, али то ће би­ти на­ук за на­ред­не ге­не­ра­ци­је.ПЕТРОВ: Било је за нас места у четвртфиналу

Страхиња Петров, десетка Орлова, истиче:

– По­бе­дом над Хо­лан­ди­јом по­ка­за­ли смо да је за нас би­ло ме­ста у че­тврт­фи­на­лу. Не мо­гу ни да за­ми­слим шта би би­ло да смо се вра­ти­ли у Ср­би­ју без бо­да. Из­ви­ња­вам се сви­ма за игру из ду­е­ла са Укра­ји­ном, ни по­ред свих про­бле­ма ни­смо сме­ли да до­зво­ли­мо де­бакл.


Фото: ФСС