Винтер спорт без попуста за Калчу, бод Врању на Коњарнику, убедљива Лозница

Вечерас је одиграно свих пет утакмица 17. кола Прве лиге: Земун Само право – Бечеј 5:9, Ивањица – ФОН 2:3, Калча – Винтер спорт 3:6, Коњарник – Врање 2:2 и Лозница-град 2018 – Нови Пазар 4:0.


ПРВА ЛИГА: Лозница-град 2018 38, Врање 35, ФОН 34, Коњарник 33, Бечеј 32, Нови Пазар 26, Ивањица 23, Винтер спорт 16, Земун Само право и Калча 4 бода


Тачку на убедљиву победу Бечејаца ставио је искусни Милан Живић.

Земунци су много боље играли у првом полувремену, али су прокоцкали вођства од 3:1 и 4:2.


Зе­мун са­мо пра­во – Бе­чеј 5:9 (4:5)

Београд – Дворана: Пин­ки. Гле­да­ла­ца: 100. Су­ди­је: Бо­јан Гра­о­вац, Ба­не Па­пи­шта и Срђан Михајловћ. Стрел­ци: 0:1 Но­ва­ко­вић у 3, 1:1 Ил­кић у 5, 2:1 То­до­ро­вић у 12, 3:1 Је­лић у 13, 3:2 Но­ва­ко­вић у 14, 4:2 То­до­ро­вић у 17, 4:3 Го­луб у 17, 4:4 Стан­ко­вић у 18, 4:5 Ми­тић у 19, 4:6 Го­луб у 25, 4:7 Стан­ко­вић у 35, 5:7 Ди­ми­три­је­вић у 35, 5:8 Јо­ва­но­вић у 36, 5:9 Жи­вић у 39. ми­ну­ту. Жу­ти кар­тон: Ман­дић (Бе­чеј).

ЗЕ­МУН СА­МО ПРА­ВО: ДЕ­СТА­НИ, ИЛ­КИЋ, ТО­ДО­РО­ВИЋ, ДИ­МИ­ТРИЈЕВИЋ, МИ­ЛО­СА­ВЉЕ­ВИЋ, Је­лић, Те­јић, Ми­ку­ле­тић, Је­здић, Велимировић.

БЕ­ЧЕЈ: ВА­ДАС­КИ, СТАН­КО­ВИЋ, ЈО­ВА­НО­ВИЋ, НО­ВА­КО­ВИЋ, СТА­НО­ЈЕ­ВИЋ, Го­луб, Ста­нић, Жи­вић, Ми­тић, Ко­раћ, Бо­до­њи, Ман­дић, Јоргић.


Ивањичани су против шампиона головима Николе Ракића успели да преокрену на 2:1, али је Владимир Лазић потврдио класу и у последњем минуту својим другим поготком донео бодове ФОН-у.


Ивањица – ФОН 2:3 (0:1)

Ивањица – Дворана: ОШ Кирило Савић. Судије: Иван Станковић, Братислав Јовић и Александар Ранђеловић. Стрелци: 0:1 Лазић у 19, 1:1 Ракић у 31, 2:2 Ракић у 32, 2:2 Пешић у 37, 2:3 Лазић у 40. минуту. Жути картон: Алексић (ФОН). Црвени картон: Ђ. Лишанин (Ивањица) у 39. минуту.

ИВАЊИЦА: Ђ. ЛИШАНИН, НИКОЛИЋ, РАДОЊИЋ, Г. ЛИШАНИН, ВУКАШИНОВИЋ, Л. Колаковић, Миловановић, Ракић, Громовић, Бабић, Јовановић.

ФОН: ЈОСИМОВИЋ, КРАСНИЋ, ЛАЗИЋ, ПАВЛОВИЋ, ПЕШИЋ, Бркић, Калановић, Алексић, Марјановић, Мајсторовић, Љубић.


Најистакнутији појединац нишког дербија био је троструки стрелац Милан Максимовић.

Калчи су бодови били неопходни у борби за опстанак, али Винтер спорт је одиграо одлично и заслужено славио.


Кал­ча – Вин­тер спорт 3:6 (0:2)

Ниш – Дво­ра­на: Ча­ир. Гле­да­ла­ца: 250. Су­ди­је: Де­јан Ста­јић, Да­ни­јел Ри­стић и Далибор Златковић. Стрел­ци: 0:1 Сте­ва­но­вић у 15, 0:2 Јо­ва­но­вић у 19, 1:2 Ко­цић у 23, 1:3 Мак­си­мо­вић у 24, 1:4 Ра­ден­ко­вић у 25, 2:4 Кр­стић у 27, 2:5 Мак­си­мо­вић у 30, 3:5 Ра­ма­да­ни у 34, 3:6 Мак­си­мо­вић у 39. ми­ну­ту. Жути картони: Недељковић, Николић, Обрадовић (Калча), Раденковић, Ристић (Винтер спорт).

КАЛ­ЧА: П. ПА­ВЛО­ВИЋ, ДЕ­НИЋ, НЕ­ДЕЉ­КО­ВИЋ, НИ­КО­ЛИЋ, КР­СТИЋ, Тро­ја­но­вић, Об­ра­до­вић, Ко­стић, Ра­ма­да­ни, Стан­ко­вић, Ко­цић, Ина­је­то­вић, М. Па­вло­вић.

ВИН­ТЕР СПОРТ: Л. ЂОР­ЂЕ­ВИЋ, РИ­СТИЋ, РА­ДЕН­КО­ВИЋ, МАК­СИ­МО­ВИЋ, ЈО­ВА­НО­ВИЋ, Ар­се­ни­је­вић, Уро­ше­вић, Си­мић, Сте­ва­но­вић, Ми­ло­са­вље­вић, М. Ђор­ђе­вић.


Коњарник је захваљујући Николи Арсићу и Николи Вићићу водио 2:0, али су Врањанци преко Предрага Јовановића и Милоша Трајковића стигли до бода.


ДЕО ОРЛОВА: Милосављевић и Трајковић су на списку селектора Мајеса за гостовање Србије Мађарској Фото: Фејсбук

Ко­њар­ник – Вра­ње 2:2 (2:1)

Београд – Дворана: Шу­ми­це. Гле­да­ла­ца: 400. Су­ди­је: Пе­тар Ра­до­ј­чић, Алек­сан­дар Јак­шић и Стефан Батиница. Стрел­ци: 1:0 Ар­сић у 4, 2:0 Ви­ћић у 12, 2:1 Јо­ва­но­вић у 15, 2:2 Трај­ко­вић у 25. ми­ну­ту.

КО­ЊАР­НИК: ДРН­ДА­РЕ­ВИЋ, МИ­ЛО­СА­ВЉЕ­ВИЋ, РИ­СТА­НО­ВИЋ, ЉУ­ЈИЋ, ШЉУ­КИЋ, Ви­ћић, Ар­сић, Бо­снић, Рат­ко­вић, Ан­тић, Ров­ча­нин.

ВРА­ЊЕ: МИ­ЛЕН­КО­ВИЋ, МИ­ЛО­СА­ВЉЕ­ВИЋ, ТА­СИЋ, ЈО­ВА­НО­ВИЋ, ТРАЈ­КО­ВИЋ, Та­сић, Ни­ко­лић, До­дић, Кр­стић, Сто­ја­но­вић, Ни­ко­лић, Ива­но­вић, Ри­стић.


Лозничани су учврстили прву позицију правилно расподеливши голове по полувременима против Новог Пазара. Марко Перић је поготком већ у првом минуту покренуо лавину.


У част Новопазараца и Рамазана у осмом минуту споразумно је дошло до 60 секунди паузе


Гол Марка Перића за 1:0 погледајте овде.


Ло­зни­цаград 2018 – Но­ви Па­зар 4:0 (2:0)

Ло­зни­ца – Дво­ра­на: Ла­га­тор. Гле­да­ла­ца: 600. Су­ди­је: Да­ли­бор Стан­ко­вић, Мар­ко Мар­ти­но­вић и . Стрел­ци. 1:0 Пе­рић у 1, 2:0 Ра­мић у 7, 3:0 Ко­цић у 27, 4:0 Ми­ло­ва­но­вић у 31. ми­ну­ту. Жу­ти кар­то­н: Ко­стић (Ло­зни­ца-град 2018).

ЛО­ЗНИ­ЦАГРАД 2018: ВУ­ЛИЋ, ПЕ­РИЋ, МА­ТИ­ЈЕ­ВИЋ, КО­ЦИЋ, АВРА­МО­ВИЋ, Ри­ста­но­вић, Ра­кић, Ро­сић, Ко­стић, Бо­јић, Ми­ло­ва­но­вић, Ра­мић, Об­ра­до­вић.

НО­ВИ ПА­ЗАР: РА­ШЉА­НИН, ЕЛ. РЕ­ЏО­ВИЋ, СА­ДО­ВИЋ, ГА­ВРИ­ЛО­ВИЋ, МУ­ТАВ­ЏИЋ, Ву­ле­тић, Ву­ко­вић, Ра­де­ти­нац, Ми­ра­ље­мо­вић, Ма­ру­кић, Пан­то­вић.


ПРВА ФУТСАЛ ЛИГА – 17. коло

Субота, 2. април

БЕОГРАД: Земун Само право – Бечеј 5:9 (4:5)

(Илкић 5, Тодоровић 12, 17, Јелић 13, Димитријевић 35 – Новаковић 3, 14, Голуб 17, 25, Станковић 18, 35, Митић 19, Јовановић 36, Живић 39)

ИВАЊИЦА: Ивањица – ФОН 2:3 (0:1)

(Ракић 31, 32 – Лазић 19, 40, Пешић 37)

НИШ: Калча – Винтер спорт 3:6 (0:2)

(Коцић 23, Крстић 27, Рамадани 34 – Стевановић 15, Јовановић 19, Максимовић 24, 30, 39, Раденковић 25)

БЕОГРАД: Коњарник – Врање 2:2 (2:1)

(Арсић 4, Вићић 12 – Јовановић 15, Трајковић 25)

ЛОЗНИЦА: Лозница-град 2018 – Нови Пазар 4:0 (2:0)

(Перић 1, Рамић 7, Коцић 27, Миловановић 31)


Насловна: Лозничани славе победу над Новопазарцима Фото: Фејсбук