ПЛЕЈ-ОФ: Лозница-град 2018 и Врање директно у полуфиналу

У суботу су одигране утакмице последњег, 18. кола Прве лиге: Бечеј – Лозница-град 2018 2:4, Нови Пазар – Коњарник 2:2, Врање – Калча 9:4, Винтер спорт – Ивањица 6:5 и ФОН – Земун Само право 5:3.


ПРВА ЛИГА: Лозница-град 2018 41, Врање 38, ФОН 37, Коњарник 34, Бечеј 32, Нови Пазар 27, Ивањица 23, Винтер спорт 19, Земун Само право и Калча 4 бода


ЧЕТВРТФИНАЛЕ:

ФОН – Нови Пазар

Коњарник – Бечеј

(почиње 27. априла; игра се на две добијене утакмице)


ПОЛУФИНАЛЕ:

Лозница-град 2018 – Коњарник / Бечеј

Врање – ФОН / Нови Пазар

(почиње 7. маја; игра се на две добијене утакмице)


Калча је као последњепласирани тим напустио друштво најбољих, док ће у елити од јесени играти првак Друге лиге Економац. У баражу за Прву лигу играће Винтер спорт – Палеж и Земун Само право – Нови Сад


Бечејци су покушали у финишу меча да изједначе играјући са петорицом у пољу, али је голман Лозничана Јаков Вулић у последњем минуту преко целог терена послао лопту у празну мрежу.


Бо­рис Бо­до­њи је у 14. ми­ну­ту, после Коцићевог саплитања, не­згод­но пао на гла­ву и об­ли­вен кр­вљу са док­то­ром Ати­лом Гон­до­шем од­ве­зен је у Дом здра­вља, где му је ра­на за­ши­ве­на са че­ти­ри коп­че


Бе­чеј 2003 – Ло­зни­царад 2018 2:4 (1:1)

Бе­чеј – Дворана: Ђорђе Предин Баџа. Гле­да­ла­ца: 200. Су­ди­је: Не­бој­ша Па­нић, Вла­дан Ра­ду­ло­вић и Предраг Лазаревић. Стрел­ци: 0:1 Ма­ти­је­вић у 4, 1:1 Но­ва­ко­вић у 15, 1:2 Авра­мо­вић у 30, 2:2 Стан­ко­вић у 31, 2:3 Авра­мо­вић у 36, 2:4 Ву­лић у 40. ми­ну­ту. Жути картон: Коцић (Лозница-град 2018).

БЕ­ЧЕЈ 2003: ВА­ДА­СКИ, ЈО­ВА­НО­ВИЋ, НО­ВА­КО­ВИЋ, СТА­НО­ЈЕ­ВИЋ, СТАН­КО­ВИЋ, Жи­вић, Ми­тић, Ко­раћ, Бо­до­њи, Ста­нић, Јоргић.

ЛО­ЗНИ­ЦАГРАД 2018: ВУ­ЛИЋ, ПЕ­РИЋ, МА­ТИ­ЈЕ­ВИЋ, КО­ЦИЋ, РА­МИЋ, Ко­ља­јић, Ри­ста­но­вић, Ра­кић, Авра­мо­вић, Ро­сић, Ко­стић, Ми­ло­ва­но­вић, Обрадовић.


Сте­фан Бо­снић сјај­ним шу­тем под преч­ку са 10 ме­та­ра до­нео бод Коњарнику на гостовању у Новом Пазару.


Но­ви Па­зар – Ко­њар­ник 2:2 (2:1)

 Нови Пазар – Дворана: Пен­дик. Гледалаца: 200. Су­ди­је: Мар­ко Мај­сто­ро­вић, Ра­до­слав Ми­лен­ко­вић и Милош Живановић. Стрел­ци: 1:1 Му­тав­џић у 5, 1:1 Рат­ко­вић у 7, 2:1 Му­тав­џић у 17, 2:2 Бо­снић у 34. ми­ну­ту. Жути картон: Боснић (Коњарник).

НО­ВИ ПА­ЗАР: РА­ШЉА­НИН, ВУ­ЛЕ­ТИЋ, РА­ДЕ­ТИ­НАЦ, СА­ДО­ВИЋ, МУ­ТАВ­ЏИЋ, Ко­ла­ши­нац, Ву­ко­вић, Ел. Ре­џо­вић, Ми­ра­ље­мо­вић, Ка­пи­џи­ја, Ља­јић, Пантовић.

КО­ЊАР­НИК: ДРН­ДА­РЕ­ВИЋ, РИ­СТА­НО­ВИЋ, ЉУ­ЈИЋ, ШЉУ­КИЋ, БО­СНИЋ, Ан­тић, Ров­ча­нин, Рат­ко­вић.


Тријумф Врања над Калчом обележио је троструки стрелац Милош Трајковић.Вра­ње – Кал­ча 9:4 (3:0)

Врање – Дворана: Врање. Гле­да­ла­ца: 500. Су­ди­је: Ни­ко­ла Ра­бре­но­вић, Бран­ко Га­лић и Ђорђе Нинић. Стрел­ци: 1:0 Трај­ко­вић у 4, 2:0 Трај­ко­вић у 9, 3:0 Та­сић у 15, 4:0 Ни­ко­лић у 21, 5:0 Ри­стић у 22, 5:1 Де­нић у 22, 6:1 Кр­стић у 23, 62 Стан­ко­вић у 25, 7:2 Сто­ја­но­вић у 31, 7:3 Ни­ко­лић у 32, 8:3 Ива­но­вић у 35, 9:3 Трај­ко­вић у 35, 9:4 Кр­стић у 39. Жу­ти кар­то­ни: Сто­ја­но­вић (Вра­ње), Ни­ко­лић, Кр­стић (Кал­ча).

ВРА­ЊЕ: М. ТА­СИЋ, МИ­ЛО­СА­ВЉЕ­ВИЋ, Д. ТА­СИЋ, ЈО­ВА­НО­ВИЋ, ТРАЈ­КО­ВИЋ, Ан­ђел­ко­вић, До­дић, Кр­стић, Сто­ја­но­вић, Ни­ко­лић, Ива­но­вић, Ри­стић, Миленковић.

КАЛ­ЧА: П. ПА­ВЛО­ВИЋ, СТАН­КО­ВИЋ, НЕ­ДЕЉ­КО­ВИЋ, НИ­КО­ЛИЋ, КР­СТИЋ, Тро­ја­но­вић, Об­ра­до­вић, Де­нић, Ра­ма­да­ни, Ина­је­то­вић, М. Павловић.


Ивањица није успела да освоји ни бод иако је Никола Ракић чак четири пута погодио мету.

Гол одлуке за Винтер спорт дело је Матије Урошевића.


Винтер спорт – Ивањица 6:5 (2:2)

Ниш – Дворана: ОШ Ми­ро­слав Ан­тић. Гле­да­ла­ца: 50. Су­ди­је: Не­ма­ња Ко­стић, Сте­фан Фи­ли­по­вић и Братислав Јовић. Стрел­ци: 0:1 Ни­ко­лић у 5, 1:1 Мак­си­мо­вић у 8, 1:2 Ра­кић у 13, 2:2 Си­мић у 20, 3:2 Мак­си­мо­вић у 21, 3:3 Ра­кић у 23, 4:3 Сте­ва­но­вић у 25, 4:4 Ра­кић у 33, 5:4 Сте­ва­но­вић у 36, 5:5 Ра­кић у 36, 6:5 Уро­ше­вић у 40. ми­ну­ту. Жути картон: Г. Лишанин (Ивањица).

ВИН­ТЕР ­СПОРТ: Л. ЂОР­ЂЕ­ВИЋ, ЈАН­КО­ВИЋ, МАК­СИ­МО­ВИЋ, СИ­МИЋ, СТЕ­ВА­НО­ВИЋ, Па­нев, Ар­се­ни­је­вић, Уро­ше­вић, Мл. Илић, Ма. Илић, Ми­ло­са­вље­вић, М. Ђорђевић.

ИВА­ЊИ­ЦА: ТО­МИЋ, НИ­КО­ЛИЋ, РА­ДО­ЊИЋ, Г. ЛИ­ША­НИН, ВУ­КА­ШИ­НО­ВИЋ, Л. Ко­ла­ко­вић, М. Ко­ла­ко­вић, Ра­кић.


ФОН је до три бода предводио двоструки стрелац Срђан Бркић.ФОН – Зе­мун Са­мо пра­во 5:3 (3:2)

Београд – Дворана: Шу­ми­це: Гле­да­ла­ца: 200. Су­ди­је: Пе­тар Ра­дој­чић, Ми­лош Јо­цо­вић и Предраг Вујић. Стрел­ци:1:0 Мар­ја­но­вић у 1, 2:0 Ла­зић (6м) у 2, 3:0 Бр­кић у 3, 3:1 Ми­ку­ле­тић у 9, 3:2 То­до­ро­вић у 10, 4:2 Бр­кић у 30, 5:2 Пе­шић у 33, 5:3 То­до­ро­вић у 37. ми­ну­ту. Жу­ти кар­то­ни: То­до­ро­вић, Ни. Јелић, Ми­ло­са­вље­вић (Зе­мун Са­мо пра­во).

ФОН: ЈО­СИ­МО­ВИЋ, ПЕ­ТРА­ШЕ­ВИЋ, ЛА­ЗИЋ, ПЕ­ШИЋ, МАР­ЈА­НО­ВИЋ, Бр­кић, Ка­ла­но­вић, Ко­ко­то­вић, Пај­ко­вић, Ми­ле­но­вић, Ву­че­тић, Мај­сто­ро­вић, Љубић.

ЗЕ­МУН СА­МО ПРА­ВО: ВЕ­ЛИ­МИ­РО­ВИЋ, НЕ. ЈЕ­ЛИЋ, ТО­ДО­РО­ВИЋ, МИ­КУ­ЛЕ­ТИЋ, МИ­ЛО­СА­ВЉЕ­ВИЋ, Ил­кић, Ни. Је­лић, Те­јић, Ди­ми­три­је­вић, Је­здић, Дестани.


Насловна: Детаљ са меча Бечеј – Лозница-град 2018 Фото: Фејсбук